MOB RULES-BEAST REBORN(CD-SPV 286762/BORDER) 

Mob Rules har släppt en ny skiva och det är inte så mycket som är nytt men det betyder ju inte att det är något helt kasst för det. De kör sin med sin snabba powermetal och de gör det på ett bra sätt måste jag säga. Ganska pampigt ibland som i Sinister Light för när de körar blir det faktiskt ganska fräckt. Man sjunger och nynnar med lite grand och det måste vara ett ganska bra betyg på den här skivan och på gruppen. Kanske inte den musik som jag lyssnar på varje dag men det är ett habilt dagsverke och jag tror säkert det uppskattas av ett sant metalhead för det känns som om de är ganska traditionella och det är väl inget fel på det men det sticker inte ut om man säger så.  8/8-2018


*******

MOB RULES-BEAST REBORN(CD-SPV 286762/BORDER)   

Mob Rules has released a new disc and it's not much that's new, but it does not mean that it's bad just for that fact. They play with their fast powermetal and they do it well, I have to say. Quite a bit pompeous sometimes like in Sinister Light, when they do the choirs, it's actually pretty cool. I sing and humble with a little bit and there must be quite a good score for this album and for the group. Maybe not the music I listen to every day but it's a habile good job on the record and I think it's appreciated by a true metalhead because it feels like they're quite traditional and there's nothing wrong with it but it does not stick oout if one say so. 8/8-2018

MOB RULES-TALES FROM BEYOND(CD-SPV 269772/BORDER) 

Mob Rules är väl inte det tyngsta metalbandet i världen precis men de är ett av de mer melodiösa måste jag medge. Deras musik är verkligen fylld av melodier som man minns länge och med gitarrslingor som är riktigt vackra många gånger och jag tror säkert att ni som gillar Europé och lite mer klaviaturspelad metal kommer att älska denna grupp. Det är riktigt snyggt många gånger och jag tror säkert att ni kan finna melodier som passar just er. Den sex man starka gruppen lyckas i alla fall fånga mitt intresse i den timmen som de håller på och jag tror att de utan problem skulle kunna göra det i en timme till. Det är musik som är ganska varierad på ett positivt sätt och helt klart en skiva som jag kommer att lyssna till mer.... 23/2-2016


*******

MOB RULES-TALES FROM BEYOND(CD-SPV 269772/BORDER) 

Mob Rules is maybe not the heaviest metal band in the world but they are just one of the more melodic, I must admit. Their music is really full of melodies that you will long remember and guitar loops that are really beautiful many times and I'm sure that you, like Europeand some more keyboard played metal will love this group. It's really neat many times and I'm sure you can find melodies that suits you. The six-strong group succeed anyway to catch my interest in that hour that they're doing and I think they could easily do it in an hour more. It is music that is quite varied in a positive way and clearly a disc that I will listen to more .... 23/2-2016

MOB RULES-HOLLOWED BY THE NAME(CD-SPV 085-74442)

Det här har vi hört förr, har vi inte. Hårdrock i samma anda som många andra just nu. Det är 80-tal som gäller med en sångare som verkligen kan sjunga. Gitarrerna vräker ut solon med nästan klassiska stycken och musikaliskt är grupperna skitbra. Mob Rules är inget undantag och de lyckas faktiskt få mig att gilla detta. Kolla in detta om ni gillar traditionell hårdrock i typiskt 80-talssnitt med dubbla baskaggar, snygga gitarrer och bra sång 18/8-02

******
MOB RULES-HOLLOWED BY THE NAME(CD-SPV 085-74442)

This have we heard before, haven´we. heavy metal in the same spirit as many other bands right now. It´s the 80´s which is the thing with a singer which really can sing. The guitars sound slike they´re doing solos with classical tunes and musically the groups are fucking good. Mob Rules don´t go against these rules and they make me like it. Please check this out if you like traditional heavy metal in typical 80´s style with doublebassdrums , nice guitars and  a good singer  18/8-02