MISTAKES-ANTI-SOCIAL MEDIA(CD-NBQ RECORDS 003)

 

De har fingret som Facebook inte har. Fuck-off fingret och hela skivans omslag är upplagt som ett socialt media och det är en kul idé. Med låtar som Arguments with vegans, Quitters get nothing och I am Jesus så känns skivan intressant. Det är jävligt intressant också och precis låter det som jag hade hoppats. Engelskt! Med en touch av både ett snabbare Peter and The Test Tube Babies och skamusik på samma gång och jag älskar att springa till detta för det är lätt att hålla igång för det går fort oftast så det känns som om man kan spurta när man lyssnar på dem och nästan dansa fram ibland. En bland de bästa skivorna jag hört det senaste med ett för mig okänt band och de håller samma höga klass som många andra gamla engelska band och får ni inte upp ögonen för dessa snart så får ni skylla er själva! 8/2-2018


********

MISTAKES-ANTI-SOCIAL MEDIA(CD-NBQ RECORDS 003)

They have the finger like Facebook does not have. Fuck-off  finger and the entire cover's cover is set as a social media and it's a cool idea. With songs like Arguments with vegans, Quitters get nothing and I am Jesus, the disc feels interesting. It's damn interesting too and just sounds like I had hoped. English! With a touch of both a faster Peter and The Test Tube Babies and skamusic at the same time and I love to run to this because it's easy to get started because it's fast most often so it feels like you can ask when you listen to them and almost dance forward sometimes. One of the best albums I heard the latest with an unknown band(for me) and they hold the same high class as many other old English bands and you will not get your eyes on these soon so you blame yourself! 8/2-2018