MINDWARS-DO UNTO OTHERS(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Tredje albumet med den här gruppen Mindwars. Jag har aldrig hört dem innan….Det är nästan lite synd att man inte hört denna grupp för det är riktigt bra thrashaktig musik och det finns inslag av andra metallgenres också som death, lite 70-tal och jag tycker mig höra både Alice Cooper, falsettsång och Metallica om man säger så. Så Mindwars är en metallgrupp som tilltalar mig riktigt mycket faktiskt och det är ju inte alltid att metallgrupper gör det. Men jag gillar att de tempoökar ibland oh tar det lite lugnare ibland, det ger musiken mer djup på något sätt och man tröttnar inte lika fort. Jag är ju inte den bäste på att recensera metal och ber er därför att ta reda på gruppen, lyssna på den och framförallt köp deras grejor, om det är så digitalt, på skiva men köp! 7/3-2018


*******

MINDWARS-DO UNTO OTHERS(CD-DISSONANCE RECORDS)

Third album with this group Mindwars. I've never heard them before .... It's almost a shame that you did not hear this group because it's really good thrahsmetal and there are elements of other metal genres also like death, some 70's and I like to hear Alice Cooper, falsetto and Metallica if you say so. So Mindwars is a metal group that really appeals to me and it is not always metal groups doing it. But I like that tempo sometimes makes it a bit calmer sometimes, it gives the music more depth in some way and you do not get tired of it. I'm not the best to review metal, so please find out the group, listen to it and buy their stuff, if it's so digital, on disc but buy it! 7/3-2018