MIMIKRY-SID & NANCY(SINGEL-KRYPTON RECORDS/SOUND POLLUTION)

Första vinylsinglar ute med gruppen och de ska släppa en i månaden och baksidelåten kommer än så länge bara att finns på vinylerna 2020. Denna gång heter baksidan Ska du med härifrån och är en låt i sedvanlig Mimikrystil och för min del är det superb punk och låten har alla chanser att bli en allsångshit på livekonserterna. Framsidan har ett namn som självklart får oss att tänka på gamle Sex Pistolsbasisten och hans tragiska historia med Nancy Spungen men det är det väl inte direkt det den handlar om men det finns beröringspunkter men mer en olycklig kärlekslåt men Mimikry får det till att låta som en låt man bara älskar. Ska det börja såhär bra med första singeln då ser jag framemot nästa 13/1-2020


*********

MIMIKRY-SID & NANCY(SINGEL-KRYPTON RECORDS/SOUND POLLUTION)

First vinyl singles out with the group and they are going to release one a month and the cover song will so far only be available on the vinyls 2020. This time the back is called Ska du med härifrån and is a song in the usual Mimikry style and for me it is superb punk and song has every chance to become a singalong hit at the live concerts. The frontisde has a name that obviously makes us think of old Sex Pistols bassist and his tragic story with Nancy Spungen but it is not directly what it is about but there are touch points but more of an unhappy love song but Mimikry makes it sound like you really just love. Should it start out so well with the first single then I look forward to the next 13/1-2020

MIMIKRY-GRIT(CD-KRYPTON RECORDS KTRCD037/SOUND POLLUTION)

Jag var lite rädd när det kom låtar digital varje månad med Mimikry och trodde kanske att det bara skulle vara digital men så glad jag blev när det blev en skiva av detta också. Jag har sagt det många gånger innan och jag kommer att vara den ståndpunkten trogen. Vadå för något kanske ni undrar…jo att Mimikry är ett Sveriges bästa punkband de sista…ja vad är det 15 år kanske. Från att kanske ha setts som ett skämt så har de texter som verkligen berör och det är kul med en låt som Tid att vara arg för det är något de är hela tiden även om de verkar vara glad killar och tjej. Som jag förstår det på denna skivan är det en låt som bara finns här och resten har kommit varje månad. Bra cover av Timbuktus Alla vill till himlen med Martin Wetterstrand från LOK. Annars är det som vanligt , lite lugnare låtar blandas med snabba punklåtar, alla som vanligt med bra melodier och extremt bra texter. Synd bara att texterna inte finns med på skivan även om man hör dem. Finns inget att tveka över och när skivan kommer nästa vecka så köper ni den. 22/2-2018


*******x*

MIMIKRY-GRIT(CD-KRYPTON RECORDS KTRCD037/SOUND POLLUTION)

I was a little scared when it came  digital songs every month with Mimikry and thought maybe it would be digital only, so glad I became when it became a record of this too. I have said so many times before and I will be the position faithful. What kind of thing you might wonder ... that Mimikry is one of Sweden's best punk band the last ... yes what's 15 years maybe. From maybe being seen as a joke, they have lyrics that really concern and it's fun with a song like Tid att vara arg(Time to be angry) because it's something they're all the time even though they seem to be happy guys and girls. As I understand it on this record, it's a song that's only here and the rest has come every month. Good cover of Timbuktus Alla vill till himmelen with Martin Wetterstrand from LOK. Otherwise, as usual, some calmer songs are mixed with fast punk songs, all as usual with good melodies and extremely good texts. Too bad, the lyrics are not included on the recordsleeve even if you hear them. There is nothing to hesitate about and when the disc comes next week, you buy it. 22/2-2018

MIMIKRY-ALLA SOVER(CD-KRYPTON RECORDS 036/SOUND POLLUTION)

Att den här gruppen är min favoritgrupp när det gäller svensk punk just nu och de senaste åren har kanske inte undgått någon. Jag har deras musik som ringsignal och jag lyssnar på deras låtar väldigt ofta för att vara mig. De kanske inte är de bästa instrumentalisterna, inte har den bästa sångaren i världen(även om jag älskar hans röst) etc men denna sammansättning av allsångslåtar, texter som berör och ett idogt kämpande för andras rättigheter smälter i alla fall mig. De har gjort om Streets of London till en tänkvärd låt om tiggare. Nationalist är nog den bästa låten jag hört om att gilla Sverige utan att vara Nationalist. Mitt Blod låter lite som någon gammal Billy Bragg låt fast uppunkad och texter om vad punken har betytt för människor kan vi aldrig få för mycket av. De har till och med poppat till sig lite i en låt som Det spelar ingen Roll. Jag skulle kunna räkna upp varje låt som ett mästerverk i sig men jag tycker inte jag ska uppta er tid för länge utan skaffa skivan istället! 20/4-2016


*********

MIMIKRY-ALLA SOVER(CD-KRYPTON RECORDS 036/SOUND POLLUTION)

That this group is my favorite group when it comes to Swedish punk right now and the last few years may not have escaped anyone. I have their music as a ringtone, and I listen to their songs very often to be me. They might not be the best instrumentalists, not the best singer in the world (even if I love his voice)etc but this composition of the sing-along songs, lyrics that touches and an industrious struggle for the rights of others melts anyway me. They have done Streets of London to a memorable song about beggars. Nationalist is probably the best song I've heard about liking Sweden without being a nationalist. Mitt Blod sounds a bit like some old Billy Bragg song firm uppunked and texts about what punk has meant to the people, we can never get too much of. They have even popped up a bit in the song Det spelar ingen roll. I could list every song as a masterpiece in itself, but I do not think I'm going to waste your time for a long time because you should getting the disc instead! 20/4-2016

MIMIKRY-TJUGO(CD-KRYPTONIT KTRCD 035/SOUND POLLUTION)

Wow min favoritpunkgrupp fyller tjugo år. Det trodde man inte när man en gång i tiden såg Hjalle och Heavy i programmet På Rymmen(undra om de är trötta på att höra om det?). Här släpper de en samling med fyra nya låtar, några nyinspelade och många hits…Deras nya låt Röda Fanor som vi hörde första gången runt 1:a maj är en underbar låt i sann Mimikry-anda. Kanske deras bästa låt faktiskt. Fantastiskt så många bra låtar de har egentligen eller vad sägs om Ålderland, En flicka som är stark, Mponster och Vandrar vägen. Visst som vanligt fattas några låtar….som det alltid gör på greatest hits skivor för vi har alla olika tycke och smak. Jag gillar verkligen deras sätt att bygga upp låtar, skriva texter om saker som verkligen betyder något utan att på något sätt sätta upp pekpinnar eller liknande. Så jävla bra! 21/5-2014

*********

MIMIKRY-TJUGO(CD-KRYPTONIT KTRCD 035/SOUND POLLUTION)

Wow my favorite punk group celebrating twenty years. It was thought not when you once saw Hjalle and Heavy in the program På rymmen (wonder if they are tired of hearing about it?). Here they release a collection with four new songs, some newly recorded many hits ... Their new song Röda Fanor as we heard the first time around 1st of May is a wonderful song in true Mimikry spirit. Maybe their best song actually. Amazing so many great songs they have played or how about Ålderland, En flicka som är stark, Monster and Vandrar vägen.  Of course, as usual, we miss ​​some songs .... as it always does on the greatest hits discs we all have different taste. I really like the way they build songs, write lyrics about things that really matter without in any way putting up pointers or similar. So fucking good! 21/5-2014

MIMIKRY-MONSTER(CD-KRYPTON RECORDS KTRCD034/SOUND POLLUTION)

Jag blir alltid lika glad när jag hör en ny Mimikryskiva för jag tycker nog att det bandet är ett av Sveriges bästa rockband eller punkband kanske man skall säga. De har ett mycket eget sound och mycket tror jag beror på Hjalles röst som alltid är närvarande och musiken som är väldigt energisk men som sagt Hjalles röst gör mycket. Texterna är som alltid bra och betyder något för mig och betyder en hel del för gruppen och jag har tyvärr aldrig sett gruppen men jag kan tänka mig allsången i många av låtarna. Som ett modernt Ebba Grön/KSMB skulle jag vilja säga och då menar jag det verkligen av hela mitt hjärta. 28/3-2012

*********

MIMIKRY-MONSTER(CD-KRYPTON RECORDS KTRCD034/SOUND POLLUTION)

I become always happy when I hear a new Mimikryrecord because I think that they´re among one of Swedens best rockbands or maybe you should say punkbands. They have a really own sound and much do I think depends on Hjalles voice which always is present and the music is very energic but as I said Hjalles voice do a lot. The lyrics is as always good and means a lot for me and they menas a lot for the band and I never seen the group but I can imagine that the singalong is big in many of the songs. As a modern Ebba Grön/KSMB I would say and then I really mean this of all my heart. 28/3-2012

MIMIKRY-MIMIFIERAT(CD-HÅM RECORDS HAMCD666)

Den här skivan kan alla få tag på och bör försöka att få tag på. Den laddas ner digitalt från hemsidan och då får man ett omslag också. 13 covers av diverse slag och jag märker ganska fort att vi har ungefär samma musiksmak förutom Halloween kanske. Det är covers av Sundström, Strebers, Radioaktiva Räker, Broder Daniel(översatt låt och döpt till Kungarna af stan IV) men också lite udda saker som John Holm, Monica Törnell och en fantastisk svenska versioner av Safety pinstuck in my heart och For you. Kul också med den aukustiska En näve hat. Jag har hört många coverskivor genom åren men när ett av Sveriges bästa punkband gör det så blir det så här bra. 30/4-2010

********

MIMIKRY-MIMIFIERAT(CD-HÅM RECORDS HAMCD666)

This record can everyone get and shall do to. It´s digitally downloaded for free from the website and then you get a cover(I mean papercover, 13 covers of different styles and I notice really fast that we have the same type of musictaste except Halloween maybe. It´s covers of Sundström, Strebers, Radioaktiva Räker, Broder Daniel(translated to Kungarna af Stan IV) but also some odd things like John Holm, Monica Törnell and a fantastic Swedish versions of Safety Pinstuck in my heart and For you. Fun also with the acoustic En näve hat.I have heard a lot of coverrecords through the years but when one of Swedens best punkband makes it it becames good. 30/4-2010

MIMIKRY-UPPSAMLINGSHEATET(CD-BIRDNEST BIRD 163)

När jag hör låten Vargarna så förstår jag varför jag gillar sådana här samlingar. Här har de samlat mycket outgivet, samlingsskivelåtar, singellåtar osv. 23 låtar allt som allt och här kommer jag att skaffa mig många favoriter. Även Hjalle och Heavy låtarna står sig ganska bra bland de andra. Den första engelska låten får vi här också, I want more heter den. Mimikrys version av En Kungens Man är riktigt bra också och Balladen om herr Fredrik Åkare får en ny dimension med gruppen. Lev idag är en sorgligt bortglömd låt, varför Granberg kom den inte med på fullängdaren? Lirarnas Lag som är en hyllning till Leksands IF är en käck liten låt liksom Efter Vintern som är riktigt bra! Riktigt bra skiva det här.  9/6-05

********

MIMIKRY-UPPSAMLINGSHEATET(CD-BIRDNEST BIRD 163)

When I hear the song Vargarna I understand why I like these compilations. Here they have compiled all unreleased stuff, singletrack compilationreordsongs and son. 23 songs in all and I will get me some new favourites here. Hjalle and Heavy songs is also good among the others. The first English song with Mimikry we get here to, I want more it´s named. Mimikrys version of En Kungens man is really good and Balladen om herr Fredrik Åkare get a really new dimension here too with the group. Lev idag is a sadly forgotten song and why Granberg, didn´t you let this song come on the fullength CD? Lirarnas Lag is a tribute to Leksands IF and it´s really nice and so is Efter Vintern which is really good. Really good record this one! 9/6-05

MIMIKRY-KRYPTONIT(CD-BIRDNEST BIRD 160 CD)

Det finns ett fack för musik som gör att man blir glad, det finns ett annat fack inom musiken som gör oss starka. Mimikry har lyckats förena dessa två till ett och jag känner mig både stark och glad när jag lyssnar på deras  nya skiva men det är kanske namnet Kryptonit som gör det. Jag skall inte dra upp det mer med att de varit med i ett TV-program utan jag skall ägna mig mer åt att de spelar en mycket trevlig stil av punkrock som ligger någonstans i gränslandet mellan 77-punk och trallpunk, lägg till lite skatepunk till detta. Inte mycket mer att snack om utan ge er ut på sta´n för att investera i detta album istället.  3/3-04

********

MIMIKRY-KRYPTONIT(CD-BIRDNEST BIRD 160 CD)

It´s a style of music which makes us happy, and another style which makes us strong. Mimikry have managed to get this two together to one style and I feel both strong and happy when I listen to them but a new record called Kryptonit maybe does is also. I wont say it again that two of them have been in a wellknown TV-program because I will say more about their music which is in the border between Swedish melodic punk a´la the 90´s mixed with 77-punk and to this we can add a little skatepunk. Not much ore to say so get out on the city and buy this one instead of sitting there and read this. 3/3-04
MIMIKRY-EN FLICKA SOM ÄR STARK(CD- SINGEL BIRDNEST BIRD 161)

En singel med en låt och två videolåtar från kommande Mimikryplattan. Mimikry är en grupp som har fått oförtjänt mycket skit för att Hjalle och Heavy en gång var med i På Rymmen. Men Mimikry blir bara bättre och bättre för varje skiva. Denna låten är en låt som för mina tankar till Charta 77 och Mimikry har lyckats ännu en gång med sin poppiga punk. De två videos som följer med är också riktigt trevliga.24/2-04

*******

MIMIKRY-EN FLICKA SOM ÄR STARK(CD- SINGEL BIRDNEST BIRD 161)

A single with one song on and two videosongs from the coming Mimikryrecord.  Mimikry is a group which many people have tracked down on because of the fact that Hjalle and Heavy from the group was in a TV-program called å Rymmen. But Mimikry obnly gets better and better for every record. This song is a song which get my thoughts on Charta 77 and Mimikry have succeded once again with their poppy punk. The two videos which is following is really nice them too.24/2-04

MIMIKRY-VISAR VÄGEN(CD-BIRDNEST BIRD 143CD)

Jag är väl dum i huvudet för man skall väl skriva ner detta för det gör väl varje ansedd kritiker. Jag gillar det mycket för Mimikry blandar lite skoj med allvarligare saker och sådant gillar jag. För er som saknar Diapsalma så är detta ett bra alternativ till sådan punkmusik. De öser på utav bara fan men de skulle ju kunna låta en låt som Knarkdiligensen varit kvar i replokalen. Men oftast är det musik som verkligen tilltalar mig och gillar ni svensksjungande punk så är verkligen något för er. Kolla in och om ni tvekar för att det är Hjalle och Heavy ,skit i era fördomar och lyssna istället på musiken. Och att ha Stefan Sundström på sång på sista låten gör inte ont. 7/5-02

********

MIMIKRY-VISAR VÄGEN(CD-BIRDNEST BIRD 143CD)

I´m stupid maybe but I like this and that shall you not do if you want to be a good critic. I like it much because mixes funny songs with some more serious stuff. For you people who misses Diapsalma this is a good alternative to those type of punkmusic. They go on like hell but a song like Knarkdiligensen they could have left in their rehearsal room. But often it´s really good swedishsinging punk and that´s  really something for you people who like swedish punk. Check this out and if you wonder if Hjalle and Heavy can do something good, listen to this and to have Stefan Sundström on the last song on vocals doesn´t hurt.7/5-02

MIMIKRY-AUTOMATISKT(CD- BIRDNEST BIRD 133)

Jag är mycket imponerad av detta för nu kan man verkligen avskriva "clownerna" Hjalle och Heavy för nu gäller bandet Mimikry och de räddar hela Sveriges punktrall som höll på att bli alldeles utdöd. Här är det snabb punkrock på svenska med texter som både innehåller allvar och humor men jag måste säga att det kommer att spelas mycket här hemma. egentligen är singellåtarna Tro för att se och 500 mil sämst på skivan för de andra låtarna håller mycket högre klass.  25/10-00

********

MIMIKRY-AUTOMATISKT(CD- BIRDNEST BIRD 133)

I´m very impressed of this because now we can say that the "clowns" Hjalle and Heavy is gone because now it´s the band Mimikry which is the thing for them. They save whole of swedish lightpunkmovement here with this record. Here´s fast swedish punkrock with lyrics which contains both humour and serious things and this record is going to be played much at my home. If you think of it the singlesongs is the baddest songs on this record because the other songs is much better.  25/10-00

MIMIKRY-50O MIL(CD-SINGEL/BIRDNEST BIRD 134CD)

Hjalle och Heavys riktiga grupp Mimikry har lyckats klämma ur sig 4 käcka låtar som har drag både från Köttgrottorna och  andra käcka punkgrupper. DLK kan man också höra och ni som gillar gladpunk och inte tycker att man skall sjung om politik och ändå spela punk, kolla in detta med covern 500 miles som toppennummer. 6/10-00

*******

MIMIKRY-50O MIL(CD-SINGEL/BIRDNEST BIRD 134CD)

Hjalle and Heavys real group Mimikry have managed to do 4 fun songs in the vein of punkrock which have both sounds from Köttgrottorna and from De Lyckliga Kompisarna. On the last song Lev Idag it sounds a little like Coca Carola. You people who like punkrock without politic, please check this out.6/10-00

INTERVJU HÄR                                                        INTERVIEW HERE