MIESHA AND THE SPANKS-SINGLES EP(CD/BITE IT PROMOTION)

 

Två stycken är antalet medlemmar i Miesha and the Spanks…Det gör inget för det later mycket bra ändå. 7 låtar av yppersta klass och jag får en känsla av en del andra grupper men kan inte peka precis på vilka grupper jag tänker på men det jag vet är i alla fall att Miesha sjunger riktigt bra. Hon har mycket attityd i sin röst och attityd är ju något som musiken har också. Har svårt att förstå att det bara är två medlemmar men det finns ju mer exempel på grupper med två personer som White Stripes, Johnossi som låter mycket de med. Mycket melodier, attityd och riktigt bra låtar blandas med distad music och det gör i alla fall mig jävligt glad.Ta en dos punk, en dos garagerock och en dos med attityd och ni har Miesha and the Spanks perfekt beskrivna…enligt mig i alla fall. 8/4-2021


*******

MIESHA AND THE SPANKS-SINGLES EP(CD/BITE IT PROMOTION)

Two are the number of members in Miesha and the Spanks… It does not matter because it sounds very good anyway. 7 songs of the highest class and I get a feeling from some other groups but can not point out exactly which groups I am thinking of but what I do know is that Miesha sings really well. She has a lot of attitude in her voice and attitude is something that music also has. Has a hard time understanding that there are only two members, but there are more examples of groups with two people like White Stripes, Johnossi who sounds a lot of them too. A lot of melodies, attitude and really good songs are mixed with distorted music and that at least makes me damn happy. Take a dose of punk, a dose of garage rock and a dose of attitude and you have Miesha and the Spanks perfectly described… in my opinion anyway . 8/4-2021