M.I.D.-MATA INTE DJUREN(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS050)

M.I.D. har ju varit med ett tag nu och gjort en del riktigt bra låtar. Här är nu årets fullängdare och detta med låtar som Tomten, Fest, Skål och Makten, Inledningsvis tycker jag att de later lite hårdare än vanligt i låten Köp läget  och det är nästan en tidig Metallica-låt som hörs i den och de låter förbannade. Fest har vi ju hört många gånger förut och det är riktigt bra låt och även där låter de förbannade. Jag vet inte om de lyssnat på andra influenser än tidigare eller om de bara är argare men jag gillar förvandligen och det hårda ger de en lite mer egen stil tycker jag. Natten låter nästan som om Kent har börjat spela punk med tanke på barnkören och det är verkligen en låt som sticker ut just med barnkören. Har ni aldrig hört M.I.D. så är det hög tid nu för vill ni ha lite hårdare punk så tycker jag att M.I.D. borde passa er som handsken. Tio riktigt bra och slagkraftiga hårda punklåtar är vad ni får och det känns skönt och befriande att hora dem skrika ut sin ilska. 4/2-2021

********

M.I.D.-MATA INTE DJUREN(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS050)

M.I.D. has been around for a while now and made some really good songs. Here is now the full-length of the year and this with songs like Tomten, Fest, Skål and Makten, Initially I think they sound a little harder than usual in the song Köp läget and it is almost an early Metallica song that is heard in it and they souns angry. We've heard Fest many times before and it's a really good song and even there they sound angry. I do not know if they have listened to other influences than before or if they are just angrier but I like transformative and the hard they give a little more their own style I think. Natten sounds almost as if Kent has started playing punk with the children's choir in mind and it really is a song that stands out with the children's choir. Have you never heard M.I.D. so it's high time now because if you want a little harder punk, I think M.I.D. should suit you like a glove. Ten really good and powerful hard punk songs are what you get and it feels nice and liberating to hear them scream out their anger. 4/2-2021

M.I.D.-TILLS PENGARNA SKILJER OSS ÅT(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS024)

M.I.D. är tillbaka och denna gång med en 6-låtars 10-tummare eller CD. Massa extralåtar från gamla skivan på CD.n men de ska vi inte bry oss om. De inleder med låten Döden och jag tycker de låter hårdare än de någonsin gjort. Har gubbarna blivit äldre och ännu argare. I Bara Barn låter de som om Dia Psalma börjat spela mycket hårdare musik och hela skivan känns annorlunda och riktigt bra! Så det börjar kännas som om M.I.D. har gjort en av årets bästa punkskivor och jag trodde kanske det skulle vara ”snällare” musik här men ack vad jag bedrog mig men jag tycker gruppen fått ett riktigt uppsving och detta är nog deras bästa skiva hittills. 8/12-2017

********

M.I.D.-TILLS PENGARNA SKILJER OSS ÅT(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS024)

M.I.D. is back and this time with a 6-song 10-inch vinyl or CD. Lots of extras from the old album on the CD  but we should not care about them. They start with the song Döden and I think they sound harder than they ever did. Have the boys grown older and become more angry? In Bara Barn, they sound like Dia Psalma started playing much harder music and the whole album feels different and really good! So it starts to feel like M.I.D. have made one of the best punk records of the year, and maybe I thought it would be "calmer" music here but oh what I betrayed, but I think the group got a real boost and this is probably their best record so far. 8/12-2017

M.I.D-DEN RIKE MANNENS BÖRDA(10-SECOND CLASS KIDS)

Det var ett tag sedan man hörde denna grupp och jag tycker att de har gjort en bra comebackskiva eller vad man skall kalla denna. 6 låtar på vit vinyl och det är texter om trötta gamla punkare, kapitalister, Svensson, Sverigedemokrater etc och det är inte så att de sparar på hatet och det passar de ypperligt tycker jag för deras Asta Kask-inspirerade punk har i vilket fall en egen stil eftersom de har en såpass rå sångare och ett lite hårdare sound och det är något som jag verkligen gillar. Deras grepp på sista låten med den lilla tjejen som pratsjunger att hon vill sova är ett underbart drag och det som jag önskar mest egentligen är att skivan skulle varit mycket längre. 18/12-2015

********

M.I.D-DEN RIKE MANNENS BÖRDA(10-SECOND CLASS KIDS)

It was a while ago I heard this group and I think they have made a good comeback record, or what to call this. 6 tracks on white vinyl and there are texts about the tired old punks, capitalists, Svensson, Sweden Democrats, etc., and it's not that they save on the hatred, and it fits superbly I think their Asta Kask-inspired punk that they have but in any case your own style because they have a whim of crude singer and a slightly harder sound and it's something I really like. The thing on the last song with the little girl talksinging that she wants to sleep is a wonderful thing and what I desire most is actually that the record would have been much longer. 18/12-2015

M.I.D.-VET DIN PAPPA(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 006)

Jag hade fått för mig att M.I.D. var lite av ett plojband men deras texter är riktigt tänkvärda många gånger. Moderna ämnen som nätchat, mycket om olika sexproblem och helt enkelt texter som berör oss som bryr sig lite grand. För den asociale är detta kanske texter som är blaha blaha . Musikaliskt är de som en reinkarnation av Asta, Strebers och de banden men det gör absolut inget eftersom i alla fall jag saknar dessa band och det finns inte många band som låter som de idag. 28/6-04

********

M.I.D.-VET DIN PAPPA(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 006)

Somewhere I thought that M.I.D. was a funband but their lyrics is really worth thinking if many times. Modern lyrics about things like netchat, much of different sexproblems and it´s lyrics which touches me and us who cares a little about things which is important. For the asocial these lyrics is nothing. Musically it´s like a reincarnation of Asta , Strebers and those bands but it doesn´t do anything because I miss these bands and it´s not so many bands which sounds like them today. 28/6-04