MICK´S JAGUAR-FAME AND FORTUNE(CD-RIDING EASY)

 

Här får vi en hel del rockklichér eller rättare sagt en hel del rockstilar. Tänk er gammal tidig punk blandad med AC/DC och Stones eller hur jag ska säga. Lägg till lite Danko Jones och Dr Feelgood  och Chelsea så tycker jag mig ha beskrivit Mick´s Jaguar riktigt bra. Ni förstår i alla fall att det är rock n roll i sin finaste form och den har förädlats av sexmannagruppen(i och för sig en tjej i gruppen) och på det sättet har de fått till denna musiken. Det finns ännu mer influenser men jag vill inte förstöra för gruppen utan jag nöjer mig med att säga att jag tycker de har lyckats att få till sina influenser på ett riktigt bra sätt och jag tycker nog att det finns mycket att glädjas åt i deras musik och som en sammanfattning av de senaste femtio åren av rockmusik av det hårdare slaget! 26/6-2018


*******

MICK´S JAGUAR-FAME AND FORTUNE(CD-RIDING EASY)

Here we get a lot of rock clichés or rather a lot of rock styles. Imagine old early punk mixed with AC / DC and Stones or how to say. Add some Danko Jones and Dr Feelgood and Chelsea, I think I've described Mick's Jaguar really well. In any case, you understand that it is rock n roll in its finest form and it has been refined by the sex man group (in itself a girl in the group) and in this way they have gotten to this music. There is even more influences, but I do not want to spoil the group, but I am pleased to say that I think they have managed to get their influences in a really good way and I think there is a lot to be enjoyed in their music and as a summary of the last fifty years of rock music in the tough style! 26/6-2018