MENUDÅ-TÄNK LITE SJÄLV DÅ(MINI-CD--SECOND CLASS KIDS SCKIDS 029) 

 

Endast tre låtar på skivan..Första låten på skivan heter Vafan?! Och inom parentes står det Johan Falk och det är ju ett uttryck han brukar ha! Han inleder skivan också såklart med sitt Vafan! När musiken startar är det en intressant blanding av hardcore och trall på något sätt. Ungefär på samma sätt som Skumdum klarar av och då kanske ni förstår vad jag menar. Jag menar inte på något sätt att de låter som Skumdum men blandningen av musik kan vara densamma om man säger så. Snygga melodier blandas med ganska tuff musik. En bra låt så i dessa valtider och det enda bra med partier som SD är att det görs mycket bra politiska låtar mot deras agenda. Det brukar ju vara så att när det kommer partier eller en högerregering så har punken alltid växt så det är väl det enda som är bra med det. Menudå är en riktigt habil punkgrupp men tre låtar är för lite…vill höra mer! 21/6-2018


*******

MENUDÅ-TÄNK LITE SJÄLV DÅ(MINI-CD--SECOND CLASS KIDS SCKIDS 029) 

Only three songs on the disc. The first song on the disc is called Vafan ?! and in parentheses it is Johan Falk and that's an expression he usually has! He also starts the record of course with his Vafan! When the music starts, it's an interesting mix of hardcore and trallpunk in some way. About the same as Skumdum can handle and maybe you understand what I mean. I do not mean that they sound like Skumdum but the mix of music can be the same if you say so. Stylish melodies are mixed with quite tough music. A good song then in these election times and the only good thing with parties like SD is that there are very good political songs been made against their agenda. It usually happens that when there are parties or a right-wing government, the punk has always grown, so that's all that's good. But there's a really hilarious punk group, but three songs are too little ... want to hear more! 21/6-2018