MEGADETH-THE WORLD NEEDS A HERO(CD-BMG RECORDS BMGCAT246CD/BORDER)

Den här skivan kom ut första gången 2001 men nu har den fått en restaurering och blivit med en extralåt Coming home som inte jag hört i alla fall. Kanske inte så mycket att beskriva gruppen för ni som gillar dem vet hur de låter och har säkert skivan innan. Men det är alltid trevligt när ljudet lyfts upp lite grand och man får någon extralåt. På samma gång är det ju ett sätt att tjäna pengar igen på samma skiva om man ska vara lite stygg. För er som inte känner till gruppen så var sångaren Dave Mustaine en gång i tiden medlem i Metallica och så långt ifrån vad Metallica pysslar med är inte Megadeths musik.  Kanske inte en av deras bästa skivor men allt de har gjort är ju bra så det blir aldrig dåligt när gruppen gör sin musik. För drivet de har är inte så många som har och det är skickliga och drivna musiker…helt klart! 25/2-2019


*******

MEGADETH-THE WORLD NEEDS A HERO(CD-BMG RECORDS BMGCAT246CDBORDER)

This album came out for the first time in 2001 but now it has been restored and has become an extra song more with Coming home which I have not heard anyway. Maybe not so much to describe the group for those who like them know how they sound and have the record before. But it is always nice when the sound is lifted up a bit and you get some extra song. At the same time, it is a way to make money again on the same disc if you are to be a little naughty. For those of you who do not know the group, the singer Dave Mustaine was once a member of Metallica and so far from what Metallica does is not Megadeth's music not sound. Perhaps not one of their best records but all they have done is good so it never gets bad when the group does their music. For the drive they have is not so many who have and it is skilled and driven musicians ... absolutely! 25/2-2019

MEGADETH-THE SYSTEM HAS FAILED(CD-BMG RECORDS BMGCAT245CDBORDER)

Denna skiva är också restaurerad och kom från början 2004. Två livelåtar extra har denna skiva blivit utrustad med. Jag tycker att denna skivan är en mycket bättre skiva än ovanstående. Det är en bättre tyngd på låtarna och låtarna är överlag mycket bättre. Det känns som om de gjorde ett vägval här och kom in på det tyngre spåret igen. Visst finns här ganska mycket Metallica-influenser eller om det är tvärtom  och det är ju skitsamma. Men det jag gillar är när man blandar bra melodier med hård musik och det lyckas verkligen Megadeth med att göra på denna skiva och det är en av de bättre metalskivorna som kom ut tidigt 2000-tal tycker jag. Så varför inte kolla in skivan om ni mot förmodan har missat den för denna borde finnas i varje metaldiggares hem. Annars tycker jag inte ni får kalla er hårdrockare. 25/2-2019


********

MEGADETH-THE SYSTEM HAS FAILED(CD-BMG RECORDS BMGCAT245CDBORDER)

This disc has also been restored and came from the beginning of  2004. Two live songs extra, this disc has been equipped with. I think this disc is a much better record than the above. It is a better weight on the songs and the songs are generally much better. It feels like they were making a choice here and coming in on the heavier track again. Of course, there are quite a few Metallica influences here, or if it is the other way around and it is not important. But what I like is when you mix good melodies with hard music and Megadeth really succeeds in doing this album and it is one of the better metal records that came out early in the 2000s I think. So why not check out the record if you have probably missed it for this should be in every metal fan's home. Otherwise, I don't think you can call yourself a hardrocker. 25/2-2019