MCCAFFERTY, DAN-LAST TESTAMENT(CD-EDEL RECORDS 0214200EMU/PLAYGROUND)

 

Den legendariska rösten från Nazareth står det på skivan. Det var lustigt för inledningsvis tyckte jag inte att det var mycket av gamle Dans röst kvar innan jag märkte att det var Billy Braggs skiva jag lyssnat på innan som låg kvar i CD-spelaren. Den numera 71-årige sångaren har en röst som låter annorlunda och här låter den väl egentligen mer annorlunda eftersom det inte riktigt är den musiken vi är vana att höra med honom. Lite lugnare saker och instrument vi inte brukar höra på en Nazareth-skiva. Det känns lite som om han gått tillbaka till sina rötter eller något sådant men vi får höra glimtar av Dans röst ibland, ni vet hur den ska glimma till som i gamla låtar som Razamanaz, This Flight Tonight och liknande låtar. Men jag kan faktiskt uppskatta skivan i en del av låtarna så här på morgonen och det blir ett behagligt uppvaknande. 6/12-2019


******

MCCAFFERTY, DAN-LAST TESTAMENT(CD-EDEL RECORDS 0214200EMU/PLAYGROUND)

The legendary voice of Nazareth it says on the record. It was funny because initially I didn't think there was much of Dan's  oldvoice left before I noticed that it was Billy Bragg's record I listened to before that was left in the CD player. The now 71-year-old singer has a voice that sounds different and here it sounds really more different because it is not really the music we are used to hearing with him. A little calmer stuff and instruments we don't usually hear on a Nazareth record. It feels a little like he's gone back to his roots or something like that but we hear glimpses of Dan's voice sometimes, you know how to glimpse it like in old songs like Razamanaz, This Flight Tonight and similar songs. But I can actually appreciate the record in some of the songs this morning and it will be a pleasant wake-up record. 6/12-2019