MAXXWELL-METALIZED(CD-FETTES HAUS IGROOVE NEXT SOUL FOOD XX-201801)

 

Namnet Maxxwell tycker jag låter som om det är en hiphopare som ska sätta igång med sin musik. Det är det inte riktigt utan här snackar vi om en metall som vi kanske kan kalla numetal men på samma gång tycker jag att det finns likheter med Metallica och med tuffare saker ibland så det är svårt att sätta en stämpel på skivan förutom att vi kan säga att det är metal. Puh, det blev en lång mening. Jag tänker en hel del på våra egna svenska killar i Mustasch faktiskt när Maxxwell kör på med sin musik. Det är ganska melodiöst och en sångare som sjunger riktigt bra. Jag kan tänka mig att de inte bara har lyssnat på metal utan mer lyssnat en del på svensk musik som Hellacopters, Backyard Babies, Hardcore Superstar och den typen av rock n roll också.  Bra och svängigt är det i alla fall. 20/9-2018


*******

MAXXWELL-METALIZED(CD-FETTES HAUS IGROOVE NEXT SOUL FOOD XX-201801)

The name Maxxwell I think sounds like it's a hip hoper who's going to get started with his music. It's not true, but here we talk about a metal that we might call a numetal but at the same time I think there are similarities with Metallica and with tougher things sometimes, so it's hard to put a stamp on the disc except we can say that it's metal. Puh, it became a long meaning. I think I hear a lot of our own Swedish guys in Mustasch actually when Maxxwell runs on with their music. It is quite melodious and a singer who sings really well. I can imagine that they have not only listened to metal but listened more to Swedish music such as Hellacopters, Backyard Babies, Hardcore Superstar and that kind of rock n roll as well. Good and swinging, at least. 20/9-2018