MASSMILICJA-ZJEDNOCZONE ULICA(LP-FLYKTSODA #34)

 

Jag älskar ju tjeckisk punk och polsk sådan ligger inte långt efter även om jag inte har lika mycket polska punk men Dezerter var ju en favoritgrupp när de kom…Johan på Flyktsoda hade lite strul innan LP:n kom ut men nu är den här i alla fall och den var värd all väntan. Desperat hardcorepunk på typiskt polskt manér eller vad man ska säga. Det är arga texter för det mesta och de flesta är på polska och det uppskattar jag mer för det känns mest äkta men vi får två låtar på engelska också..Kanske inga knytnävssånger för här verkar de leka lite mer med orden och det är inte så direkta texter men man känner med den arga musiken att det här är arga människor som spelar riktigt bra punk med inslag av hardcore och äkta känslor. De behöver inte alltid ösa på för fulla sprutor utan man kan ha tyngre låtar och lite långsammare låtar som Czarne/Biale men det tar inte ifrån dem att det låter argt och tungt ändå. 11 låtar som berör mig mycket är det i alla fall och jag skulle inte tveka en sekund att köpa detta mästerverk om jag nu inte fått det för recension och gillar ni punk och har lite öppna sinnen för andra språk än svenska eller engelska så är det ett givet köp. Stöd Flyktsoda så att de kan ge ut mer högklassisk punk/hardcore. Say you love me låter nästan som en låt som skulle platsat in på Dead Kennedys debutalbum. Den andra engelska låten Sky ger oss till och med lite skatoner. 14/4-2021


********

MASSMILICJA-ZJEDNOCZONE ULICA(LP-FLYKTSODA #34)

I love Czech punk and Polish is not far behind even though I do not have as much Polish punk but Dezerter was a favorite group when they came… Johan at Flyktsoda had a bit of trouble before the LP came out but now it is here in all case and it was worth the wait. Desperate hardcore punk in a typically Polish manner or whatever you want to say. There are angry lyrics for the most part and most of them are in Polish and I appreciate that more because it feels most authentic but we get two songs in English as well..Maybe no fist songs because here they seem to play a little more with the words and it is not so direct lyrics but you feel with the angry music that these are angry people who play really good punk with elements of hardcore and real feelings. They do not always have to scoop on too full syringes, but you can have heavier songs and a little slower songs like Czarne / Biale, but it does not take away from them that it sounds angry and heavy anyway. 11 songs that touch me a lot, it is in any case and I would not hesitate for a second to buy this masterpiece if I have not received it for review and do you like punk and have a little open minds for other languages than Swedish or English, then it is a given purchase. Support Flyktoda so they can release more high-class punk/hardcore.  Say you love me sounds almost like a song which could have been on Dead Kennedys debutalbum. The second English song Sky gives us some skatunes. 14/4-2021