MARILLION-MARBLES IN THE PARK(2 CD-EAR MUSIC 0211799EMU/ PLAYGROUND)

En dubbellive med Marillion inspelad i mars 2016. Jag är lite kluven till Marillion, mina punknerver tar emot när jag lyssnar till sådan här musik men mina musikgener tycker det är OK. Nåt jag aldrig har tänkt på är att deras lugna låtar ibland låter som Beatles lugna låtar men jag har säkert fel. De är duktiga musiker måste man säga och jag vet inte hur de är live(jo jag vet att jag hör hur de låter) men jag menar den visuella synen för jag är mest van med att gå på konserter med fart i och det kanske man inte ska beskylla Marillion för att ha för mycket av det! Personligen tycker jag kanske att det blir lite tradigt med de här jättelugna låtarna och skulle vilja ha upp tempot på konserten lite grand. Men visst som en relaxskiva så passar den ypperligt! Jag gillar en låt på andra skivan som heter Don´t hurt yourself för de blir nästan lite Hooters-feeling där. 9/2-2017


******

MARILLION-MARBLES IN THE PARK(2 CD-EAR MUSIC 0211799EMU/ PLAYGROUND)

A double live with Marillion recorded in March 2016. I'm a bit ambivalent to Marillion, my punk nerves receive when I listen to this kind of music, but my music genes thinks it's OK. Something I would never have thought of is that their quiet songs sometimes sound like the Beatles calm songs but I've certainly wrong. They are talented musicians I have to say and I do not know how they are live (yes, I know I hear how they sound), but I mean the visual perception because I'm most familiar with to go to concerts with speed and it might not Marillion will been accuse of having too much of it! Personally I might make it a little stringy with these really calm songs and would like to up the tempo of the concert a little. But certainly as a relaxation record so it fits superbly! I like a song on the second album called Don't hurt yourself for I almost get a Hooters-feeling there. 9/2-2017

MARILLION-LESS IS MORE(CD-INTACT RECORDS 0200602EREP/ PLAYGROUND)

Marillion var en grupp som jag nästan aldrig lyssnade på och detta är nog min första skiva med gruppen. Borta är sångaren Fish och istället sjunger Steve Hogarth. Min uppfattning innan jag sätter på skivan är väl att Marillion pysslar med pretentiös musik. Riktigt lugn musik men i första låten får jag nästan en Manic Street Preachers-känsla när de gör lugna låtar. Jag fortsätter lyssna och det är så pass lugnt så jag är glad att det inte är på vinyl jag lyssnar utan på CD. Men lite för ointressant för min del… 24/11-09

****

MARILLION-LESS IS MORE(CD-INTACT RECORDS 0200602EREP/ PLAYGROUND)

Marillion was a group that I never had listened to at all and this is my first record with the group. Gone is the singer Fish and instead of him sings Steve Hogarth. My thoughts when I put on the record is that Marillion do pretentious music. Really calm music but in the first song I almost get a Manic Street Preachers-vibe when they do their calm songs. I continuing to listen and it´s really calm music so I´m happy that this is vinyl instead of CD as it is now. But it´s to uninteresting for my taste…24/11-09