MAMMA PAPPA BARN-DÅLIGA NYHETER(CD-GROUP SOUNDS GS 015)

 

Som en blandning av Bob Hund och Thåström vräker sig Mamma Pappa Barn in i mitt liv med den stökiga låten Jag hör inte vad du säger och på den vägen är det musikaliskt och jag tänker till och med lite på tidiga Commando M Pigg. Texterna ger kanske inte så mycket svar utan mer frågor och man kanske inte ska lägga för stor vikt vid dem för det verkar inte gruppen ha gjort ;-) eller också har de det! Malande musik är det i alla fall och med riktigt korta texter så blir det som så att de verkligen fastnar i huvudet även om man inte fattar de egentligen.  En riktigt udda skiva även om det inte på något sätt är konstig musik men hela konstellationen känns annorlunda på något sätt bara! 17/1-2017


*******

MAMMA PAPPA BARN-DÅLIGA NYHETER(CD-GROUP SOUNDS GS 015)

As a mixture of Bob Hund and Thåström pouring Mamma Pappa barn out into my life with the rowdy song Jag hör inte vad du sager and the way it is musically and I think even a little on the early Commando M Pigg also. The texts may not provide as much answers but more questions and perhaps should not put too much emphasis on them that does not seem to have dome to the group;-) or they have maybe! Grinding music is in all cases and with really short texts so it will be like so they really get stuck in your head even if you do not take the fact. A really odd disc even if there isn´t any strange music but the whole constellation feels different somehow! 17/1-2017