MPB(MAMMA PAPPA BARN)-UTAN FÖRVARNING(CD-MPB001)

 

Jag vet inte om de bara heter MPB nuförtiden eller hur det är men denna skiva kommer ut i början av maj och är en intressant skiva. Liksom förra skivan är det kanske inte riktigt ren och skär punkrock men det känns ändå som om de kommer från punken någonstans i bakgrunden. Jag kommer faktiskt att tänka på en grupp som är sorgligt bortglömd och som borde komma med en fullängdare med samlade verk och det är Kommo. Så ni förstår att det är lite av postpunk över deras musik och jag uppskattar verkligen deras sound för även om det låter 80-tal på något sätt så är det ändå ett fräscht inslag i svenskt musikliv. Jag gillar när grupper inte låter riktigt som andra utan låter eget utan att på något sätt låt konstigt. Precis så är det med MPB…Så varför inte surfa in på deras hemsida, FB eller något sådant och kolla in deras egna musik. 17/4-2019


********

MPB(MAMMA PAPPA BARN)-UTAN FÖRVARNING(CD-MPB001)

I do not know if they are just called MPB these days or how it is but this album comes out in early May and is an interesting record. Like the previous album, it may not be really clean and cut punk rock, but it still feels like they come from punk somewhere in the background. In fact, I will think of a group that is sadly forgotten and who should come up with a full-time record with collected works and that is Kommo. So you understand that it's a bit of postpunk over their music and I really appreciate their sound because even if it sounds 80s somehow it is still a fresh feature in Swedish music life. I like when groups do not sound real like others but sound their own without in any way sounding strange. Just like that with MPB… So why not surf into their website, FB or something like that and check out their very own music. 17/4-2019

MAMMA PAPPA BARN-DÅLIGA NYHETER(CD-GROUP SOUNDS GS 015)

 

Som en blandning av Bob Hund och Thåström vräker sig Mamma Pappa Barn in i mitt liv med den stökiga låten Jag hör inte vad du säger och på den vägen är det musikaliskt och jag tänker till och med lite på tidiga Commando M Pigg. Texterna ger kanske inte så mycket svar utan mer frågor och man kanske inte ska lägga för stor vikt vid dem för det verkar inte gruppen ha gjort ;-) eller också har de det! Malande musik är det i alla fall och med riktigt korta texter så blir det som så att de verkligen fastnar i huvudet även om man inte fattar de egentligen.  En riktigt udda skiva även om det inte på något sätt är konstig musik men hela konstellationen känns annorlunda på något sätt bara! 17/1-2017


*******

MAMMA PAPPA BARN-DÅLIGA NYHETER(CD-GROUP SOUNDS GS 015)

As a mixture of Bob Hund and Thåström pouring Mamma Pappa barn out into my life with the rowdy song Jag hör inte vad du sager and the way it is musically and I think even a little on the early Commando M Pigg also. The texts may not provide as much answers but more questions and perhaps should not put too much emphasis on them that does not seem to have dome to the group;-) or they have maybe! Grinding music is in all cases and with really short texts so it will be like so they really get stuck in your head even if you do not take the fact. A really odd disc even if there isn´t any strange music but the whole constellation feels different somehow! 17/1-2017