LUCID DREAM-THE GREAT DANCE OF THE SPIRIT(CD-SLIPTRICK)

 

Vi får väl se vad detta blir. Ett gäng människor i medelåldern. Det finns cello och fiol bland instrumenten och det ska bli intressant att lyssna till skivan. De kommer från Italien och med tanke på åldern på medlemmerna så har de säkert spelat musik ett tag. Det är mycket bättre än jag trodde och det är roligare att lyssna på än vad jag trodde även om det inte precis är thrahmetal eller deathmetal så är det någon slags mix mellan rock och metal. Hela skivan känns som en konceptskiva av något slag men kan inte säga vad den skulle handla om men någon typisk saga eller något sådant. Kanske inte en skiva som kommer på varje dag men Lucid dream är en kompetent grupp det är inte något vi ska ljuga om så gillar ni lite symfonisk välspelad rockmetal så är den här gruppen något för er! 12/6-2020


******

LUCID DREAM-THE GREAT DANCE OF THE SPIRIT(CD-SLIPTRICK)

We must see what this becomes. A bunch of middle-aged people. There is cello and violin among the instruments and it should be interesting to listen to the record. They come from Italy and given the age of the members they have certainly been playing music for a while. It is much better than I thought and it is more fun to listen to than I thought, even though it is not exactly thrashmetal or deathmetal, it is some kind of mix between rock and metal. The whole album feels like a concept album of some kind but can't say what it would be about but some typical fairytyle or something like that. Maybe not a record that comes on every day but Lucid dream is a competent group that's not something we should lie about so if you like some symphonic well played rock metal then this group is something for you! 12/6-2020