LOS FASTIDIOS-1991-2016 25 REBEL YEARS(CD-KOB RECORDS KOB 135)

En trevlig skiva med blandade saker med en av Italiens bästa punkgrupper. Outgivet blandas med live låtar, singellåtar och albumlåtar. Alla får något, den invigde får nya saker att lyssna på, de som vill lära sig mer om gruppen får sitt också. En grupp som bemästrar många olika stilar. Här finns street, punk och ska i en salig blandning och de gör allt detta på ett ypperligt sätt. Det här är ju en perfekt skiva för att få in någon på deras musik och verkligen få dem att förstå denna gruppens storhet. För det tycker jag verkligen att de är….ett stort punkband alltså. I Skankin Town blir det renodlad ska och det är verkligen något de gör bra….Att få sjunga med i Bottiglie e battaglie är en underbar känsla även om man inte fattar någonting. 20 låtar av yppersta klass och är ni dumma i huvudet köper ni inte…annars finns det inget att tveka över!  6/12-2017

********

LOS FASTIDIOS-1991-2016 25 REBEL YEARS(CD-KOB RECORDS KOB 135)

A nice disc with mixed stuff with one of Italy's best punk groups. Unreleased mixed with live songs, single songs and album songs. Everybody gets something, the fans get new things to listen to, those who want to learn more about the group gets theirs too. A group that manages to do many different styles. Here's street, punk and ska in a blissful mix and they do all this in a great way. This is a perfect disc to bring someone in their music and really make them understand the greatness of this group. Because I really think they are... A big punk band. In Skankin Town it will be pure ska and it's really something they're doing well.. To sing along with Bottiglie e battaglie is a wonderful feeling even if I don´t understand anything. 20 best-performing songs and you are stupid in your head if you do not buy ... otherwise there is nothing to hesitate for! 6/12-2017

LOS FASTIDIOS-THE SOUND OF REVOLUTION(CD-KOB RECORDS KOB 135)

Denna gång sjunger faktiskt gruppen på engelska och jag vet inte varför de gör det när det funkar så fint med italienska. Fast de blandar ju med italienska låtar också som tur är. Inte så att jag inte gillar när de sjunger på engelska….Det är en skön engelska de sjunger på också eftersom man verkligen hör att de inte är engelsmän och det gillar jag. Kids are Ready är ett sådant exempel och där får de nästan en fransk accent på sin engelska….jävligt fräckt! Clandestino är en låt jag nästan tänker på Mano Negra på något sätt eller Gogol Bordello och den är lite udda men fräck..Efter ett tag tycker jag att det är riktigt coolt att de blandar italienska och engelska på det sättet som de gör. Deras punk är alltid bra och medryckande och jag rankar de som ett av Italiens bästa ska/punkband och man blir jävligt glad när man hör LF. 6/12-2017

********

LOS FASTIDIOS-THE SOUND OF REVOLUTION(CD-KOB RECORDS KOB 135)

This time the group actually sings in English and I do not know why they do it when it works fine with Italian. Though they mix with Italian songs, luckily too. Not that I do not like when they sing in English .... It's a nice English they sing too because you really can hear that they´re English and I like it. Kids are Ready is such an example and they almost get a French accent in their English ... .right cheeky! Clandestino is a song I almost think of Mano Negra in some way or Gogol Bordello and it's a bit odd but cheeky. After a while, I think it's really cool that they mix Italian and English the way they do. Their punk is always good and compassionate and I rank them as one of Italy's best ska/punk bands and you get fucking happy when you hear LF. 6/12-2017

LOS FASTIDIOS-LET´S DO IT(CD-KOB RECORDS KOB 130)

Den här gruppen har jag hört en hel del tidigare och jag gillar det jag hör när de skankar loss…Det är en blandning av engelska och inhemska texter och det är en blandning av punk och skalåtar och jag gillar verkligen deras professionella sätt att spela punkrock med sväng. Man blir riktigt glad av deras stil måste jag säga och om jag måste säga något de låter som så kanske inte Rancid ligger så långt ifrån vad de pysslar med men det är absolut inte så att de låter som de på något sätt men samma influenser kan säkert finnas. Jag gillar band som har hållit på länge men som ändå har gnistan kvar och det skall de ha all heder av att de har för det har de verkligen och det som slår  mig mest är att det är väldigt svårt att sitta still till detta för det är det som slår mig mest och kärleken till punkrock som de delar med mig. 18/3-2015

********

LOS FASTIDIOS-LET´S DO IT(CD-KOB RECORDS KOB 130)

This group, I have heard a lot earlier and I like what I hear when Skanks loose ... It is a mixture of English and native texts and it's a mix of punk and shell undertake and I really like their professional way of playing punk rock with turn. It gets really pleased by their style, I must say, and I must say something they sound like so might not Rancid is so far from what they were doing but it's definitely not that they sound like they somehow but the same influences can be safely be. I like bands that have kept for a long time but still sparkle left and that they shall be praised that they have it, they really have and what strikes me most is that it is very difficult to sit still to this because it is what strikes me most and love of punk rock, which they share with me. 18/3-2015

LOS FASTIDIOS-REBELS N REVELS(CD-MAD BUTCHER MBR 102)

Dessa italienare är mina favorititalienare måste jag säga. De blandar sina texter mellan både engelska och italienska och det blir ganska roligt på det sättet. Musikaliskt ligger de i samma fåra som många andra streetpunkband och den typen av musik, ibland går det fort och ibland går det lite långsammare. Jag gillar nog gruppen bäst på italienska för det låter lite mer exotiskt på det viset så det är tur att övervägande delen av deras låtar är på italienska. Skönt med grupper som inte går efter trender utan gör musik som de älskar för det hörs verkligen att denna grupp gör det. Punken lever och frodas i hela världen, var så säkra på det. 29/5-06

********

LOS FASTIDIOS-REBELS N REVELS(CD-MAD BUTCHER MBR 102)

These Italians are my favouriteitalians I must say. They mix their lyrics between both English and Italian and it's really fun that way. Musically they´re in the same way as many other streetpunkbands and that type of music, sometimes it goes too fast and sometimes it goes really slow. I like the group best in Italian because they sound a little bit more exotic that way so it's luck for me that the most of the songs is in Italian. It's nice with groups with groups which does music without having any thoughts which trends is it now and you can really hear that this group is doing that. The punk is alive and it's growing fast, be sure on that. 29/5-06

LOS FASTIDIOS-SOPRA E SOTTO IL PALCO(CD-MAD BUTCHERMBR 097)

Italienska Los Fastidios live och detta med 21 låtar. Jag kan tänka mig att de är en skitbra akt live och betvivlar det inte en sekund. Men jag har alltid haft lite svårt för liveskivor och helst då med grupper som jag inte är så känd med.  Men visst Los Fastidios öser på bra på hela skivan och det är bra ljud så varför inte ge skivan en chans. När man väl gör det så märker man ganska snart att detta är gedigen streetpunk och även om jag inte älskar alla låtar så är flertalet riktigt bra låtar. Jag skall kanske överge min tanke på att liveskivor är skit för det känns som om Los Fastidios har övertygat mig om det motsatta. 2/5-05

*******

LOS FASTIDIOS-SOPRA E SOTTO IL PALCO(CD-MAD BUTCHERMBR 097)

Italian Los Fastidios live and this with 21 songs. I can imagine that they´re really good live and that I don´t doubt about a second. But I have always have a little bit difficulty with liverecords and mostly with groups I don´t know so well. But sure Los Fastidios is going on good all the time on the record and it´s good quality on the sound so why give this a chance. When you does that you soon imagine that is sort of really good streetpunk and even if I don´t love all songs there is a lot of good songs. I shall maybe don´t give a damn my thought with liverecords and that they´re shit because that it feels like if Los Fastitios have convinced about that liverecords are good. 2/5-05

LOS FASTIDIOS-SIEMPRE CONTRA(CD-MAD BUTCHER MBR 092)

Italienska skinheads eller streetpunkare kanske man skall säga. För det är ju den typen av musik de spelar och de tar stort av stånd mot djurförsök och rasism och det är ju alltid trevligt att höra. Det verkar som om skinheadrörelsen har gått tillbaks till det ursprungliga och inte så många rasister/nazister drar sig till detta. De sjunger på italienska och det känns som om ett språk som man kan vara förbannad på. Inte språket utan att man låter förbannad. Kul att höra bandet som har mycket melodier och stämsång eller jag kanske skall säga fotbollsrefränger i sin musik och att de verkar gilla vad de gör. De får till och med in lite svängig skaaktig musik i Petit drapeu. 11/6-04

********

LOS FASTIDIOS-SIEMPRE CONTRA(CD-MAD BUTCHER MBR 092)

Italian skinheads or streetpunks maybe I will say. Because that´s the type of music they play and they don´t like vivisection and racism and that´s always nice to hear and see. It seems like if skinheadmovement have gone back to the first thing and that not so many racists/nazists choose to be a skinhead. They sings in Italian and it feels like it´s a language to be mad at. Not the language ; I mean that you sound angry. It´s nice to hear a band which have much melodies and choirs or maybe footballchoirs in their music and they really seem to like what they do. They do a little bit of skaswing in Petit drapeu also. ( 11/6-04

LOS FASTIDIOS-ORA BASTA(M-CD MAD BUTCHERMBR 089)

Underbart att lyssna till det här. De fyra låtarna sprider glädje, aggrevissitet och framförallt punk. Här spelas det punkrock på samma sätt som vi gjorde 77 och som sedan blandades upp med oi-punk och allt detta förpackat i en italiensk sjungen punkrock. De har översatt texterna till både franska och engelska i omslaget och vi får med 2 videos på skivan också. Det jag gillar mest är fotbollskörerna i bakgrunden men det värsta med skivan är att det är för lite låtar. 24/6-03

*******

LOS FASTIDIOS-ORA BASTA(M-CD MAD BUTCHERMBR 089)

 Wonderful to listen to this. The four songs spreads happiness, aggrevissity and punk. Here they play punkrock in the same way as we did 77 and which was mixed up with oi-punk and all this covered in italiansinged punkrock. They have translated the lyrics both to French and to English and we get 2 videos on the record. The thing I like the most with this records is the footballchoirs in the background and the worst thing with the record is that is too few songs. 24/6-03