LISTENER-BEING EMPTY: BEING FILLED(CD-SOUNDS OF SUBTERRENIA/BITE IT PROMOTION)

 

Väldigt svårt att fastställa vilken typ av musik Listener spelar men det spelar egentligen ingen roll eftersom det viktigaste är att det är bra. I första låten har de en trumpet med(tror jag) men annars är det någon slags emoindie eller vad man ska kalla det som Listener spelar! Mycket gitarrer och en sångare som sjunger bra och det är verkligen musik som berör. Jag gillar när gitarrerna låter så pass mycket och ljudbilden blir riktigt tuff på något sätt även om musiken ibland är ganska lugn. Dan Smith som sjunger gör det riktigt bra och han har en attityd i rösten som många saknar och Listener är årets hittills bästa skiva( i och för sig har det bara kommit en hittills till mig ;-) men jag tror att den kan vara högt på listorna när året 2018 summeras. 5/1-2018


********

LISTENER-BEING EMPTY: BEING FILLED(CD-SOUNDS OF SUBTERRENIA/BITE IT PROMOTION)

Very difficult to determine what kind of music Listener is playing but it does not really matter because the most important thing is that it is good. In the first song they have a trumpet with (I think) but otherwise it's some kind of emoindie or what to call what Listener is playing! A lot of guitars and a singer who sing well and that's really the music that matters. I like when the guitars sound so much and the sound is getting tough in some way, even if the music is sometimes quite calm. Dan Smith singing makes it really good and he has an attitude in the voice that many miss and Listener is the best record of the year to date (in itself it has only come one to me so far ;-) but I think it can be high on the lists when will be summarized the year 2018. 5/1-2018