LINDGREN, ANTERO-BLOOD RED(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 186)

 

Finske Antero har släppt tio låtar på engelska här på Stupido Records och det låter bra! En ganska lågmäld skiva men jag tycker den andas mycket känslor. Jag tänker både på Nick Cave på samma gång som jag tänker på Nick Drake och ibland på Waits och Cohen och det som slår mig är att det är en väldigt vacker musik om man säger så. Det kanske inte är en skiva som sätts på när man ska ha vild fest men ni vet en sådan där mysig fest där man vill sitta och prata och ha något bra på i bakgrunden då tycker jag nog att Anteros skiva passar ypperligt. Även som en skiva som man bara sätter på och ligger och lyssnar till. Just för att vila eller bara för att lyssna och njuta. Antero levererar tycker jag och är mycket bättre än jag någonsin trodde. 6/10-2017


*******

LINDGREN, ANTERO-BLOOD RED(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 186)

Finnish Antero has released ten songs in English here at Stupido Records and that sounds great! A rather low-key disc, but I think it breathes a lot of emotion. I think of Nick Cave at the same time as I think of Nick Drake and sometimes on Waits and Cohen and what strikes me is that it's a very beautiful music if you say so. It may not be a disc that is put on when you want a wild party, but you know such a cozy party where you want to sit and talk and have a good time in the background, then I think the Antero record is great. Even as a disc that you just put on and lies and listen to. Just to rest or just to listen and enjoy. Antero delivers, I think, and is much better than I ever thought. 6/10-2017