LIFE-OSSIFICATION OF CORAL(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 058)

Japaner älskar hardcore och så också denna grupp. Jag älskar hardcore och japaner och därför älskar jag denna grupp. Hardcore kanske inte förknippas med kärlek i första hand kanske utan det är ofta sånger om krig, domedag etc. Så är det på denna skiva också. Korta texter i ren Discharge-stil om man säger så för det är oftast inte mer än tre-fyra rader på varje låt och det passar till deras musik såklart. texterna är översatt till japanska men titlarna är på engelska så jag tror att de sjunger på engelska. Det är lite svårt att höra och det är inte för att sången inte hörs men musiken är hård och tuff och överspeglar sången lite grand. Men att döpa en hardcore-grupp till Life och sjunga om förstörelse, krig och vansinne vittnar om att de ändå har någon slags förhoppning att saker och ting ska bli bättre..Och att spela den här typen av hardcorepunk måste hjälpa till en del för att få ut frustration och det tycker jag verkligen gruppen får och jag får utlopp för mina känslor också när jag lyssnar till detta. Jag gillar det i alla fall väldigt mycket!  22/7-2020

*******
LIFE-OSSIFICATION OF CORAL(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 058)

The Japanese love hardcore and so does this group. I love hardcore and Japanese and that's why I love this group. Hardcore may not be associated with love in the first place, perhaps, but it is often songs about war, doomsday, etc. So it is on this record as well. Short lyrics in pure Discharge style if you say so because there are usually no more than three or four lines on each song and it suits their music of course. the lyrics are translated into Japanese but the titles are in English so I think they sing in English. It's a little hard to hear and it's not because the song is not heard but the music is hard and tough and reflects the song a little bit. But naming a hardcore group to Life and singing about destruction, war and madness testifies that they still have some kind of hope that things will get better..And playing this type of hardcore punk must help a lot to get out frustration and I really think the group gets and I get an outlet for my feelings also when I listen to this. In any case, I like it very much! 22/7-2020