LAUTSTURMER/REMISO-SPLIT LP(LP-NOT ENOUGH RECORDS)

En split mellan Lausturmer och Remiso. Först ut är Lautsturmer och deras hårda och lite brutala hardcore är verkligen något jag gillar. Jag gillar deras tuffa sound som får mig att tänka på att om Motörhead hade spelat hardcore så hade de låtit så här och då förstår ni på ett ungefär hur de låter kanske. Deras låt Idioterna är en underbar låt som jag verkligen tycker är bra. Det behövs inga långa texter för att få ut ilska och ändå beskriva saker hur de är. Jag är ju så dålig på texter och det hade passat mig ypperligt att sjunga i den här gruppen just därför men det finns ett problem. Jag är ingen sångare. Jag tycker Lautsturmer har det mesta som ett hardcoreband behöver och det räcker bra för mig. Remiso sjunger på spanska(??) men jag tycker nästan det låter som svenska i några av låtarna men det viktigaste är att deras musik är helt underbar. Det går fort som bara den och jag avundas inte trummisen som får jobba lite grand här men jag tror att han trivs med sitt jobb. De låter förbannade och det är de säkert men det är svårare att veta med tanke på språket. Men ser vi bara till musiken så är det snabbt snabbt men inte utan att få till en hel del melodier i sin tuffa hardcore. Givet köp! 18/7-2020

*******
LAUTSTURMER/REMISO-SPLIT LP(LP-NOT ENOUGH RECORDS)

A split between Lausturmer and Remiso. First out is Lautsturmer and their hard and a bit brutal hardcore is really something I like. I like their tough sound that makes me think that if Motörhead had played hardcore, they would have sounded like this and then you understand at a glance how they might sound. Their song Idioterna is a wonderful song that I really think is good. It does not take long texts to bring out the anger and still describe things as they are. I'm so bad at lyrics and it would have suited me perfectly to sing in this group for that very reason, but there is a problem. I'm not a singer. I think that Lautsturmer has most of what a hardcore band needs and that's good enough for me. Remiso sings in Spanish (??) but I almost think it sounds like Swedish in some of the songs but the most important thing is that their music is absolutely wonderful. It goes fast like just that and I do not envy the drummer who gets to work a little here but I think he enjoys his job. They sound angry and they sure are but it's harder to know considering the language. But if we only look at the music, it's fast, fast but not without getting a lot of melodies in its tough hardcore. Given purchase! 18/7-2020