LASTKAJ 14-STORMAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 014)

Egentligen kom ju denna ut 2015 redan men den får en ny chans igen och denna CD-version innehåller två mer låtar än förra CD-versionen och det är ju kul. I och för sig finns de på LP-versionen som kom då…Men skitsamma man kan aldrig få för mycket av Lastkaj 14 för det är ändå en av Sveriges bästa grupper tycker jag. Jag gillar att de vågar ta in lite udda instrumetn för att vara punkrock och vågar att ha lite lugnare låtar också. Jag gillar att de växlar mellan kvinnlig och manlig sång och jag gillar Ammys lätt desperata röst och även om jag hört skivan många gånger innan så älskar jag den bara mer och mer och köpte ni den inte förra gången så tycker jag absolut att ni ska investera i den denna gång för annars gör ni fel!. Ni är inga riktiga punkare…ni är inte kloka….ni är fanimej dumma i huvudet om ni inte har skivan….ville bara säga det….puss! 6/3-2019


********

LASTKAJ 14-STORMAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 014)

Actually, this came out in 2015 already but it gets a new chance again and this CD version contains two more songs than the previous CD version and it is fun. In itself, they are on the LP version that came then ... But shit the same and you can never get too much of Lastkaj 14 because it is still one of Sweden's best groups I think. I like that they dare to bring in some odd instruments to be punk rock and dare to have some quieter songs as well. I like that they switch between female and male songs and I like Ammys easily desperate voice and even though I heard the record many times before, I just love it more and more and you did not buy it last time so I absolutely think that you should invest in it this time because otherwise you do wrong !. You are not real punks ... you are not wise ... you are not stupid in your head unless you haven´t the record ... just say it ... kiss! 6/3-2019

LASTKAJ 14-FÖR SVERIGE(CD-SINGEL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 032)

Jag har skrivit om låtarna på Sveriges jävla ryggrad och Lastkaj 14 har gjort tre av sina bästa låtar någonsin på denna CD-singel. Sverigedemokrat med Mart Hällgren känns superviktig. Hela hatet stormar med Loke Nyberg har också en text som mer än berör och ack så viktig. Bonni Pontén från Asta är med på sista låten Ingen Röst och som låt är den minst lika bra som de andra. Vad är det för musik då. Känner du inte till Lastkaj 14 så kan det väl kvitta för då är du är inte intresserad. PUNK FÖR FAN! 3/10-2018


********

LASTKAJ 14-FÖR SVERIGE(CD-SINGEL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 032)

I have written about the songs on Sveriges jävla ryggrad and Lastkaj have done three of their very best song on this CD-single. Sverigedemokrat with Mart Hällgren feels really important. Hela hatet stormar with Loke Nyberg also have a text that matters more and more importantly. Bonni Pontén from Asta Kask is in the final song Ingen röst and as a song it is at least as good as the others. What is music then? If you're not familiar with Lastkaj 14, then youré not interested. PUNK AS FUCK! 3/10-2018

LASTKAJ 14-BECKSVART(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 022)

I första låten fick jag nästan samma "chock" som jag fick första gången Skumdum gick över till engelska. Vad jag menar denna gång är att gruppen spelar en mer hardcorelik musik där men när skivan fortsätter är det samma härliga snabba punk med både trall och USHC influenser som är grejen. Långa härliga texter som behandlar en massa viktiga saker och Lastkaj 14 är ett av de bättre punkbanden i Sverige idag och jag hoppas verkligen att mer folk kommer att få upp öronen för dem för det är de verkligen värda för deras båda snabba och melodiösa musik och musiken som är fylld av snygga körer fyller verkligen en funktion i mitt liv. Jag tror de kommer att fylla en plats i era punkhjärtan om ni inte hört dem förr och det är svårt att inte sjunga med eller nynna med i deras låtar och kolla in med en gång annars skickar jag bandet på er...21/3-2017


********

LASTKAJ 14-BECKSVART(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 022)

In the first song, I got almost the same "shock" that I got the first time Skumdum went over to English. What I mean is that this time the group plays a more hardcoresimilar music there, but when the disc continues, the same lovely fast punk with both the Swedish trall and USHC influences that is the thing. Long lovely texts dealing with a lot of important things and Lastkaj 14 is one of the best punk bands in Sweden today and I really hope that more people will get up their ears to them for they are truly worthy of their two fast and melodious music and music which is full of stylish choirs really fills a function in my life. I think they will fill a spot in your punk hearts if you have not heard them before, and it's hard not to sing along or hum along to their songs and check out at once or else I send the band on you ... 21/3- 2017

LASTKAJ 14-LÄNGST UPP PÅ BOTTENS TOPP(SINGEL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 017)

En armlängd bort är en låt som är riktigt fräck tycker jag och Lastkaj börjar nästa gå från punkband till någon slags cirkuspunkfolkband eller något när man hör den låten..Som Les Negresses Vertes fast i lite punkigare version och jag är riktigt imponerad och det är jag av låten En Brand också för där får jag min längtan efter Skumdum på svenska mättad lite grand. Längst upp på bottens topp är titellåt och är en typisk Lastkaj 14-låt där man låter det snabba vecklas in med lite udda musikstilar…helt deras egen stil tycker jag! Aggregatet är sista låten ut och även den är en snabb punklåt helt i min stil. Ett av Sveriges bästa punkband idag tycker jag tillsammans med Charta 77 och Mimikry…4/3-2016


*********

LASTKAJ 14-LÄNGST UPP PÅ BOTTENS TOPP(SINGEL-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 017)

A En armlängd bort is a song that is really cool, I think, and Lastkaj 14 begins almost go from punk to some kind of circus punk folk band or something when you hear the song…as Les Négresses Vertes but in a bit punkier version and I'm really impressed and that I am of the song En Brand also where I get my longing for Skumdum in Swedish saturated a little. Längst upp på bottens topp is the title track and is a typical Lastkaj 14-song which allows the fast developed into a little odd musical styles ... totally their own style, I think! Aggregatet is the last song out and also it is a fast punksong and it´s totally my style. One of the best punk bands in Sweden today, I think with Charta77 and Mimikry ... 4/3-2016

LASTKAJ 14-STORMAR(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 014)

Jag har ju redan lyssnat väldigt mycket på denna skiva på Cd så jag fokuserar på de två låtar som är exklusiva för denna skiva och på omslaget och den vita vinylen. Vit vinyl är faktiskt något som jag har saknat märker jag när jag tittar på denna skiva. Snyggt utvikningsbart omslag är det också och det är riktigt snyggt det med. LP är ju också bättre för mig som är gammal och som inte ser så bra längre. Jag älskar denna skiva och när man får två extralåtar om man jämför med CDn så blir jag ännu lyckligare och Drasuten skiljer sig väl inte så mycket från de andra låtarna utan det är en skitbra men det är kul med slingan från Take on me. Allting rasar som är den andra låten börjar med ett dragspel för att sedan gå över till makalös trallpunk i sann Lastkaj-anda. Snabba trummor och typisk sång. Så bra! 16/12-2015

*********

LASTKAJ 14-STORMAR(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 014)

I've already heard a lot on this record on CD so I will focus on the two tracks that are exclusive to this record and on the cover and the white vinyl. White vinyl is actually something that I've missed, I notice when I look at this disc. Neat foldout cover it is also, and it's really neat. LP's also better for me that is old and does not see so good anymore. I love this album and when you get two extra songs if you compare with the CD I will be even happier and Drasuten differ not so much from the other songs, but it's a damn good but it is fun with the loop of Take On Me. Allting rasar which is the second song begins with an accordion and then go over to the incomparable melodic Lastkaj-spirit. Fast drums and typical vocals for the group. So good! 16/12-2015

LASTKAJ 14-STORMAR(CD-BELLS ON RECORDS BOR 612-2)

Jag vet egentligen inte varför bandet är utklädda till pirater och det är en skattkarta på skivan men det är skitsamma för det är Lastkaj 14 som är på gång och som ni vet saknar jag ju Skumdum på svenska och här får man sitt lystmäte mättat. De har utvecklat sitt sound lite grand och tagit med dragspel, mandolin, fiol etc och det låter lite annorlunda musikaliskt även om det fortfarande är punk och Pierre sjunger på samma goa sätt som han alltid har gjort. Jag gillar väldigt mycket när det blir körsång som det ofta blir när Lastkaj spelar sina låtar. Det går lika fort som det brukar göra och Pierre sjunger på ett sätt som alltid låter desperat men det är så mycket känslor inblandade när han sjunger och han skulle kunna få vilket skitämne som helst att låta viktigt. En av Sveriges bästa punkgrupper? Nytt grepp för gruppen är Emma som sjunger två av låtarna också… 6/2-2015

********

LASTKAJ 14-STORMAR(CD-BELLS ON RECORDS BOR 612-2)

I really do not know why the band is dressed as pirates and it's a treasure map on the disc but it's the same shit for it is Lastkaj 14 is going on and as you know, I miss the Skumdum in Swedish and here you get their fill. They have developed their sound a little bit and brought with accordion, mandolin, violin etc and it sounds a bit different musically even if it is still punk and Pierre sings in good same way he always has. I like very much when it gets backing vocals that often gets when loading dock to play their songs. It goes as fast as it usually does and Pierre sings in a way that always sound desperate but it's so much emotion involved when he sings and he could get any crap subject whatsoever to let important. One of the best punk bands in Sweden? New thing for the group is also when Emma sings two of the songs.  6/2-2015

LASTKAJ 14-SOM EN DÅLIG FILM(CD-BOR 568-2)

Jag blir lika glad varje gång när Lastkaj 14 kommer med en ny skiva eftersom jag fortfarande inte har hämtat mig från att Skumdum inte sjunger på svenska längre…är jag långsint eller? Det är verkligen inget nytt som Lastkaj 14 kommer med men jag uppskattar verkligen att de håller den svenska trallpunkfanan högt för det gör de verkligen och det finns melodier här som man inte visste fanns att frambringa ur en gitarr. Lite överdrivet kanske men deras melodier tillsammans med de samhällskritiska texterna ger mig hopp inför framtiden…både musikaliskt och politiskt och det känns skönt när folk bryr sig om orättvisor. Jag skiter i att skriva mer och sätter istället på deras mästerverk igen… 9/11-2011

********

LASTKAJ 14-SOM EN DÅLIG FILM(CD-BOR 568-2)

I become really happy everytime when Lastkaj 14 comes with a new record because I haven´t still become a man after that Skumdum started to sing in English…am I really stubborn or? It´s nothing new that Lastkaj 14 comes with but I really appreciate that they hold the Swedish trallpunkflag high because they really do that and here it is melodies that you didn´t know that you could get foreward on a guitar. Maybe a little bit too much to say so but their melodies together with the critical lyrics against the society gives me hope for the future…both musically and politically and it feels nice when people really cares about unfair things. I will not write anymore now and put on this masterpiece again….9/11-2011

LASTKAJ 14-I BRIST PÅ ANNAT(CD-BELLS ON RECORDS BOR 552-2)

Rösten bakom Skumdum, Pierre aka Stryparn, har ju sin andra grupp Lastkaj 14 där han får utlopp och även jag får utlopp för svenska texter. Kul omslag där de tagit Asta Kasks omslag och gjort ett eget ovanpå detta. Hur låter då Lastkaj? Jo ni som gillar/gillade Skumdum på svenska kommer absolut inte att bli besvikna eftersom det är lite av Skumdums stil över detta även om de kanske i några av låtarna är lite tuffare och det är mer hardcore än det är NOFX om man säger så. Men Pierres röst är alltid Pierres röst och det är inte många som har den känslan som han har. Så ni trallpunkare runtom i Sverige och resten av världen…det finns inget att tveka över….köp!!!!!!!! 17/9-2010

********

LASTKAJ 14-I BRIST PÅ ANNAT(CD-BELLS ON RECORDS BOR 552-2)

The voice behind Skumdum, Pierre aka Stryparn, have his other group Lastkaj there he get out his swedish lyrics and even I enjoy it a lot. It´s a funny cd-cover there they have taken Asta Kasks cd-cover and done their own over that. How does Lastkaj 14 sounds? Yeah, you who liked/likes Skumdum in Swedish will not be disappointed because this is a little bit of Skumdums style here even if they have a little bit tougher style and it´s more hardcore than NOFX if you say so in some songs. But Pierres voice is always Pierres voice and it´s not so many who have that feeling in the voice as Pierre have. So you melodicpunkfans in Sweden and all over the world…it´s nothing to think about…..BUY!!!!!!! 17/9-2010

LASTKAJ 14-PÅ ANDRA SIDAN HORISONTEN(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS004)

Jag får samma känsla som när jag hörde Skumdum första gången och det är väl inte helt fel att jämföra dem med Skumdum för det är ungefär samma stil , helst då på sången där sångaren här låter mycket likt Skumdums dito. Även musikaliskt där de blandar trallpunk och ushc på ett mycket trevligt sätt är stort. Det finns så mycket känslor i deras musik och ilskan de besitter känns äkta. Det enda jag har att klaga på är att de har med för lite låtar på skivan, varför inte en fullängdare med en gång för det hade helt klart varit välkommet i mitt hem. Det är skönt med ett punkband som låter som ett punkband, ser ut som ett punkband och sjunger om saker man ”ska” sjunga om. Man känner igen sig på något trevligt sätt.12/3-

********

LASTKAJ 14-PÅ ANDRA SIDAN HORISONTEN(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS004)

I get the same feeling as when I heard Skumdum the first time and it´s not wrong to compare them to Skumdum because it´s the same style in their music, and it´s most the singer which sounds really much like Skumdums singer. And musically there they mix melodic punk and USHC in a very nice way is big. It´s so much feelings in their music and the anger they feel feels really pure. The only thing I have to complain on is that they have too little songs on the record and why not a fullength immediately because it have been really welcome in my home anyway. It´s really nice with a punkband which sounds like a punkband, look like a punkband and that they sing about things “they should” and I got a feeling that I´m home in some way.12/3-04