KSMB-OND SAGA(WILD KINGDOM KING077CD7SOUND POLLUTION)

Den här skivan har jag både sett framemot men på samma bävat inför. Men mina farhågor besannas inte för detta är en riktigt bra poppunkplatta. Det finns ett Ksmbsound tycker jag och självklart är det de två sångarna som är mycket av det. Efter den inledande Thåströmsliknande Helvete så tar rocken över och en låt som Sverigevänner är en låt som sätter sig och kommer att bli en klassisk känga till SD och dess anhängare eller till de som inte bryr sig om andra. Precis som på andra KSMB skivor så finns det lugnare alster som blandas upp med det punkiga/rockiga och jag förstår inte de som har klagat på det de hört. Visst är det tråkigt att inte mer av originalmedlemmarna är med men i hur många grupper är det så? Så inte patetiskt på något sätt utan det här är en riktigt bra skiva och detta känns verkligen som en efterföljare till Rika barn leka bäst....Pistols-riffet passar in och låten om John Hron är en annan jävligt bra låt. KÖP 17/2-2017


********

KSMB-OND SAGA(WILD KINGDOM KING077CD/SOUND POLLUTION)

This record, I have both been looking forward to, but at the same dreaded facing. But my fears didn´t come true because this is a really good poppunkrecord. There is a Ksmbsound I think, and obviously it is the two singers that is the ground to that feeling. After the initial Thåströmsimilar Helvete the rock takes over and a song like Sverigevänner is a song that is stucked in my head and it will become a classic boot to the SD and its supporters or those who do not care about others. Just like other KSMB discs, there are calmer songs which is mixed up with the punk / rock and I do not understand those who have complained about what they heard. It´s a little bit sad that not all the originalmembers are in the group but in how many groups is it that the case. It´s not pathetic is not in any way and this is a really good album and it really feels like a successor to Rika Barn Leka Bäst .... The Pistols-riff fits and song about John Hron is another damn good song. BUY 17/2-2017

KSMB-MNW KLASSIKER(2CDMNW MNWCD 2042)

Att KSMB är ett av Sveriges bästa punkband genom tiderna råder det ingen tvekan om.  Här är en underbar samling även om det fattas en låt. Vilken låt det tar vi lite senare. Men i vilket fall är det 48 låtar på skivorna och det börjar på skiva 1 med två enda studioalbumen de gjorde. Första skivan Aktion innehåller ju fantastiska låtar som Tidens tempo, Atomreggae, Dagens Ungdom, En slemmig torsk osv. Andra skivan Rika barn leka bäst måste väl tillsammans med något Ebba-album vara det bästa som gjorts i Punksverige och där har vi punkeposet Sex Noll Två som den bästa låten tillsammans med Blått & guld men ingenting går upp mot Sex Noll Två…..fantastiskt driv och fantastisk text.  Andra skivan inleds med låtarna från Bakverk 80 som de gjorde tillsammans med Travolta Kids och Incest Brothers och där är verkligen punklåtarna representerade. Povery Papa finns med på skivan men tyvärr inte Feliz Navidad. De riktigt bra singellåtarna Förord till Livet/Tänker på dig är underbara och det är kul att man får en ny låt(eller rättare sagt outgiven) som Vem e de….Som avslutning kommer deras avslutande konsert på Kamraspalatset och där skulle man ha varit…16/6-08

**********
KSMB-MNW KLASSIKER(2CDMNW MNWCD 2042)

That KSMB is one of Swedens best punkband through all times there´s no doubt about. Here we have another beautiful compilation even if there is a song which isn´t on the compilation. Which song it is we take later. But anyway so is it 48 songs on the records and it´s starts out with record 1 with the two only studioalbums they did. The first record Aktion have fantastic songs like som Tidens tempo, Atomreggae, Dagens Ungdom, En slemmig torsk and so on. The second record Rika Barna Leka Bäst must be toegether with Ebbas albums one of the best one which have been done in Punksweden through allt imes and there we have the punkepos Sex Noll Två ……fantastic song and fantastic lyrics. The second record begins with the songs from Bakverk 80 and here they really plays punkrock. Povery papa is on the record but not Feliz Navidad, that´s a shame. The really good singletracks Förord till Livet/Tänker på dig is really wonderful and its fun that you get a new(unreleased maybe I must say)  as Vem e de…In the end of the record we get their last conert on Kamraspalatset and you should have been there…(TEN) 16/6-08