KRÖSTAH-ACUMULADOS NO LIXO DO INFERNO(MINI-CD- ABSNAI RECORDS)

 

6 låtar med brasiliansk crust/Hc är väl inte att förakta? Trummisen får jobba på bra och det är faktiskt Paulo på Baterie som nästan hörs mest på skivan. Visst försöker Zumby överrösta men det trummas på som bara den så lite svårt är det för de andra att höras. Men jag gillar deras tempo och kommer att tänka på gamla tidiga svenska HC-grupper som Skitslicker, Anti-Cimex etc och hur mycket de verkar ha betytt för många grupper. Ibland blir det nästan lite growlande i sången men det passar faktiskt in i musiken det med. Jag skulle vilja ha haft några mer låtar men man kan ju inte få allt. Tufft är det i alla fall och ilskan finns där på lut hela tiden och det är så det ska vara i hardcore. 9/8-2018


*******

KRÖSTAH-ACUMULADOS NO LIXO DO INFERNO(MINI-CD- ABSNAI RECORDS)

6 songs with Brazilian crust / Hc are not despicable? The drummer may work well and it's actually Paulo at the Bateria that's almost heard on the record. Sure, Zumby tries to oversing, but it is drumming as much that it's a bit difficult for the others to be heard. But I like their pace and will think of old early Swedish HC groups like Skitslicker, Anti-Cimex etc and how much they seem to have meant to many groups. Sometimes it's almost a bit of a growlig in the song, but it actually fits into the music. I would like to have some more songs, but you can not get it all. Tough it is in any case and the anger is there on the edge all the time and that's how it´s must to be in hardcore. 9/8-2018