KÖYSISTÖ ET CETERA-RAPPION KULTA AIKA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD175)

 

Jag kan tänka mig att En bit av rep etc som de heter är stora i Finland för de spelar en typ av pop som jag tycker mig tro att det skulle kunna gå hem i stugorna i det finska landskapet men man vet ju aldrig. Jag gillar drivet de har i musiken men sedan förstår jag ju inga texter men jag tycker att deras rock låter trevlig och den påminner mig om en del svenska grupper som spelar musik med roliga texter etc. Jag vet inte om deras texter men det är i alla fall musik som gör mig glad och mycket tyder väl då kanske på att det är texter som är glada…Det är välspelat och musiken kränger lite grand fram och tillbaka och det gör att den blir intressant på ett bra sätt och därför lyssnar man lite extra! Man sjunger med i låtarna trots att man inte kan språket och man inte fattar något…9/12-2016


******

KÖYSISTÖ ET CETERA-RAPPION KULTA AIKA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD175)

I can imagine that A piece of rope, etc. that they´re called are big in Finland because they play a kind of pop that I find myself thinking that it would be able to go home in the cottages in the Finnish landscape, but you never know. I like the drive they have in the music, but then, I understand no lyrics but I think their rock sounds nice and it reminds me of some Swedish groups playing music with funny lyrics, etc. I do not know anything about their texts, but it is in all case music that makes me happy, and all signs well then maybe it's texts are happy ... it is well played and the music sway a little back and forth and it does make it interesting in a good way and therefore listen to it a little extra! You sing along in the songs even though you do not know the language and it does not understand anything ... 9/12-2016