KORYPHEUS-OVER THE RAINBOW(M&O MUSIC )

 

Den här gruppen kommer från Ukraina och sådant går mig alltid lite nyfiken för när man får musik från länder man inte är så van att höra musik ifrån blir det intressant av sig själv på något sätt. Det börjar jävligt tungt och jag tänkte från början på System of  a down och det var ju lite av en favoritgrupp när det bekom sig. Det är riktigt snyggt och jag gillar och är svag när sången är såpass långt fram, är desperat och musiken melodisk trots att musiken är riktigt hård. Man får en konstig känsla av att man nästan hör två olika låtar på en gång ibland och den känslan är udda. Men det är verkligen musik jag uppskattar och det ilskna i musiken tilltalar mig och det låter både styggt och snällt om vartannat och det gör hela skivan till en omtumlande upplevelse.Gillar ni lite invecklad metal så är detta helt klart något för er och då menar jag metal som inte låter som allt annat! 5/11-2020


*******

KORYPHEUS-OVER THE RAINBOW(M&O MUSIC )

This group comes from Ukraine and that always makes me a little curious because when you get music from countries you are not so used to hearing music from, it becomes interesting by itself in some way. It's starting damn hard and I was thinking from the beginning about System of a down and it was a bit of a favorite group when they were around. It's really nice and I like and am weak to when the song is so far ahead, is desperate and the music is melodic even though the music is really hard. You get a strange feeling that you almost hear two different songs at once sometimes and that feeling is odd. But it's really music I appreciate and the anger in the music appeals to me and it sounds both naughty and kind about each other and it makes the whole record a dizzying experience. If you like a little complicated metal, this is definitely something for you and then I mean metal that does not sound like everything else! 5/11-2020