KORROSIAH-THE SPECTER(CD-M & O MUSIC)

 

Med ett omslag som ser lite 80-talsaktigt ut men ändå ett omslag man tittar till på lite extra så ger oss Kossosiah tuff musik. Jag gillar verkligen deras aggressiva men välbalanserade musik. Jag gillar när trummorna låter som automatvapen och jag gillar när man har en sångare som verkligen kan sjunga till den snabba musiken. Klart att de har lyssnat på tidiga Metallica och den typen av thrash och det har gjort dem gott och det är nog därför som jag gillar dem för jag gillar thrash när den är lite stökig och nästan lite punkig ibland. Punkig kanske man inte kan kalla denna grupp men det finns en punkattityd tycker jag någonstans och det räcker för mig. Jag skulle nog kunna lyssna på denna skiva många gånger mer…så det så. 3/2-2017


*******

KORROSIAH-THE SPECTER(CD-M & O MUSIC)

 

With a cover that looks a bit like the 80's metalcovers out but it´s still a cover you´re looking for the little extra and with that gives us Kossosiah tough music. I really like their aggressive but balanced music. I like when the drums sound like machine guns and I like when you have a singer who can actually sing to the fast music. Clear that they have listened to early Metallica and the type of thrash and it has done them good, and that's probably why I like them because I like thrash when it is a bit messy and slightly punky sometimes. Punky maybe you can not call this group but there are a punk attitude, I think somewhere and that's enough for me. I would probably be able to listen to this album many times ... so it is. 3/2-2017