KNOGJÄRN-STORA OCH FARLIGA(LP)

Karlstads stoltheter Knogjärn kommer här med en ny skiva med låtar som Ingenting vackert, Kallt, Svart och Kör över dig. Låter väl som positiva låttitlar? Ni som saknar en grupp som LOK kommer aboslut inte att bli besvikna när ni lyssnar på Knogjärn. Det är en kul hybrid mellan punk hardcore och metal tycker jag och det är alltid trevligt när sådana här tunga grupper sjunger på svenska. Mycket melodier i allt det hårda är något jag välkomnar också och det har de verkligen lyckats med. Jag gillar gitarrkompet i Ingenting vackert och vill ni känna hur det känns att bli överkörd av music så bör ni nog lyssna på det gitarrljudet.  En av de mer intressanta grupperna i Sverige just nu eftersom det inte finns så många grupper som låter såhär idag! Jag längtar till att man ska kunna se grupper live igen och då skulle Knogjärn vara en grupp som jag skulle vilja bli överkörd av live! 7/1-2021

*********

KNOGJÄRN-STORA OCH FARLIGA(LP)

Karlstad's prides Knogjärn comes here with a new album with songs like Nothing Beautiful, Cold, Black and Run Over You.( Ingenting vackert, Kallt, Svart and Kör över dig) Sounds like positive song titles, right? Those of you who do not have a group like LOK will definitely not be disappointed when you listen to Knogjärn. It's a fun hybrid between punk hardcore and metal I think and it's always nice when such heavy groups sing in Swedish. A lot of melodies in all the hard stuff is something I also welcome and they have really succeeded with that. I like guitar accompaniment in Ingenting vackert and if you want to feel how it feels to be overwhelmed by music, you should probably listen to that guitar sound. One of the more interesting groups in Sweden right now because there are not so many groups that sound like this today! I long to be able to see groups live again and then Knogjärn would be a group that I would like to be run over by live! 7/1-2021

KNOGJÄRN-MARSCHERAR OCH FÖRSTÖR(BIG BALLS PRODUCTIONS)

Ännu en skiva med denna Karlstadsgrupp för det är väl därifrån de kommer. Jag gillar deras sound för det är ett sound som ändå inte är så vanligt. Någonstans mellan metal och punk/Hardcore ligger gruppen och till detta sjunger de på svenska. Jag jämförde de förra gången med LOK och det kan man kanske göra igen om man göra det lätt men jag tycker nog att Knogjärn är ännu tuffare och jag gillar de bättre. Knogjärn stod när Lok föll om man säger så. Jag kan tänka mig att gruppen har lyssnat lika mycket på Asta Kask/Strebers som de har lyssnat på death metal om man säger så. Kanske inte musik för den som gillar pop men jag tycker ändå att gruppen skulle kunna vara en inkörsport till lite tuffare musik för de som inte är jättevana med den här typen av musik. Det kanske är lättare att identifiera sig med musik på svenska när man ska försöka lyssna in sig på tuffare musik. Skitsamma för jag har redan lyssnat in mig på gruppen och jag tycker nog att Knogjärn är en av Sveriges mest intressanta grupper...31/7-2017

********

KNOGJÄRN-MARSCHERAR OCH FÖRSTÖR(BIG BALLS PRODUCTIONS)

Another record with this Karlstad group for that is where they come from I think. I like their sound because it's a sound that's still not so common. Somewhere between metal and punk / hardcore lies the group, and they sing in Swedish. I compared the last time with LOK and you may do that again if you make it easy, but I think that Knogjärn is even tougher and I like them better. Knogjärn stood when Lok fell as you ncan say. I can imagine that the group has listened as much to Asta Kask / Strebers as they have listened to death metal if they say so. Maybe not music for those who like pop, but I still think that the group could be a gateway to some tougher music for those who are not really crazy about this type of music. It may be easier to identify with music in Swedish when trying to listen to tougher music. Shit the same because I have already listened to the group and I think that Knogjärn is one of Sweden's most interesting groups ... 31/7-2017

KNOGJÄRN-VÅLDET I DITT PARADIS(CD-BIG BALLS PRODUCTIONS BBP 1503)

Med låtar som Fall på knä, Sprickor i fasaden och Mardröm så förstår man ganska snabbt att detta inte är en grupp som bara sjunger om kärlek och blommor om man säger så. Jag växte ju upp med ett band som Motvind som var ganska tidiga med att göra hårdrock och på samma gång sjunga på svenska. LOK gjorde det och nu kommer Knogjärn som en smäll på käften eller i magen om man säger så. Deras tunga sound blandas med snabbare låtar som man nästan misstänker att gruppen har lyssnat på punk och lite hardcore också och inte vara metal. Jag vill verkligen inte säga att de låter som LOK men det finns likheter men det är inte lika radioanpassat när Knogjärn gör sin musik. Man får en stor adrenalinkick av detta och jag vill bara höra mer och mer. Det som slår mig är att det måste kännas i halsen för sångaren efter en livekonsert för hans röst är rå som få. 2/10-2015

********

KNOGJÄRN-VÅLDET I DITT PARADIS(CD-BIG BALLS PRODUCTIONS BBP 1503)

With songs like Fall på knä, Sprickor i fasaden and Mardröm you understand pretty quickly that this is not a group that just sings about love and flowers, so to speak. I grew up with a band Motvind which was quite early to make hard rock and at the same time sing in Swedish. LOK did it and now comes Knogjärn as a blow to the jaw or stomach if you say so. Their heavy sound mixed with faster songs that you almost suspect that the group has been listening to punk and some hardcore too, and not metal. I really do not want to say that they sound like onions, but there are similarities, but it is not as radio adapted when the brass knuckles makes their music. You get a big adrenaline rush of this and I just want to hear more and more. What strikes me is that it must be felt in the throat of the singer after a live concert of his voice is raw obtain. 2/10-2015