KNOGJÄRN-VÅLDET I DITT PARADIS(CD-BIG BALLS PRODUCTIONS BBP 1503)

Med låtar som Fall på knä, Sprickor i fasaden och Mardröm så förstår man ganska snabbt att detta inte är en grupp som bara sjunger om kärlek och blommor om man säger så. Jag växte ju upp med ett band som Motvind som var ganska tidiga med att göra hårdrock och på samma gång sjunga på svenska. LOK gjorde det och nu kommer Knogjärn som en smäll på käften eller i magen om man säger så. Deras tunga sound blandas med snabbare låtar som man nästan misstänker att gruppen har lyssnat på punk och lite hardcore också och inte vara metal. Jag vill verkligen inte säga att de låter som LOK men det finns likheter men det är inte lika radioanpassat när Knogjärn gör sin musik. Man får en stor adrenalinkick av detta och jag vill bara höra mer och mer. Det som slår mig är att det måste kännas i halsen för sångaren efter en livekonsert för hans röst är rå som få. 2/10-2015

********

KNOGJÄRN-VÅLDET I DITT PARADIS(CD-BIG BALLS PRODUCTIONS BBP 1503)

With songs like Fall på knä, Sprickor i fasaden and Mardröm you understand pretty quickly that this is not a group that just sings about love and flowers, so to speak. I grew up with a band Motvind which was quite early to make hard rock and at the same time sing in Swedish. LOK did it and now comes Knogjärn as a blow to the jaw or stomach if you say so. Their heavy sound mixed with faster songs that you almost suspect that the group has been listening to punk and some hardcore too, and not metal. I really do not want to say that they sound like onions, but there are similarities, but it is not as radio adapted when the brass knuckles makes their music. You get a big adrenaline rush of this and I just want to hear more and more. What strikes me is that it must be felt in the throat of the singer after a live concert of his voice is raw obtain. 2/10-2015