KLOTET-HIROSHIMA NAGASAKI UPPSALA(OPEN MIND RECORDSBORDER)

 

De beskriver sig själva som punkprogg och tyvärr är bandet nedlagt redan men detta är gamla kassetter som nu blir utgivna på skiva.  Mer progg inledningsvis än punk om man säger så. Egentligen tycker jag kanske både punken och sången lyser med sin frånvaro mest hela tiden och det tycker jag är tråkigt för lite sång på svenska hade varit kul till detta. Lite grand som när Motvind möter Samla Mammas Manna ungefär och visst är det välspelat men jag tror kanske inte att denna skiva är den ultimata festskivan om man säger så…om man nu inte rökt braja eller något sådant ;-) Men som jag brukade säga förr som inledning på en kassett som man spelade in själv skulle många av låtarna passa men då är det mer som ett intro än att jag sträcklyssnar på skivan. 29/3-2018


******

KLOTET-HIROSHIMA NAGASAKI UPPSALA(OPEN MIND RECORDSBORDER)

They describe themselves as punkproggressive and unfortunately the band is already shut down their business but these are old cassettes that are now released on a record. More progg initially than punk if you say so. Actually, I think maybe both the punk and the vocals are shining with their absence the whole time, and I feel sorry because singing in Swedish have been good. A little like when Motvind meets Samla Mammas Manna, it's well-played, but maybe I do not think this album is the ultimate party album if you say so ... if you did not smoke weed or something like that ;-) But as I used to say before As an introduction to a cassette that you recorded yourself, many of the songs would fit but then it's more like an intro than I'm listening to than the whole record. 29/3-2018