KAPTEN GRÅ-90 TALETS BARN OCH FÖRÄLDRAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS049)

 

Ännu en soloskiva från Lastkaj 14 men denna gång med Kapten Grå som spelar gitarr i Lastkaj 14. Det är liksom Pierre Pettersson soloskiva en lugn skiva och det kanske inte var så mycket annat att vänta och det punkigaste vi får på skivan är låttiteln Punks notdead och då är det inte Exploiteds gamla låt utan här är det en låt som är punkig och rebellisk i texten och det räcker för mig. Kapten Grå gör en cover här också på den eminenta gruppen Tysta Mari och det är deras låt I natt som fått en ny musikskrud och gör sig riktigt bra i Kaptens version. Kul skiva är det i alla fall och det kanske inte blir en storsäljare i punkkretsar men jag tror jag kommer att lyssna på den hel del och gillar ni typ Roger Karlsson så kommer ni att gilla denna skivan. Bara så att ni på ett ungefär ska veta hur det hela låter. ….och det låter ju bra som ni förstår. Second Class Kids är och har alltid varit ett av mina favoritbolag i Sverige och det blir inte sämre här. 20/11-2020


*******

KAPTEN GRÅ-90 TALETS BARN OCH FÖRÄLDRAR(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS049)

Another solo album from Lastkaj 14 but this time with Kapten Grå who plays guitar in Lastkaj 14. It's like Pierre Pettersson's solo album a calm album and there was perhaps not much else to expect and the most punk we get on the album is the song title Punks not dead and then it is not Exploited's old song but here it is a song that is punk and rebellious in the lyrics and that is enough for me. Kapten Grå does a cover here also on the eminent group Tysta Mari and it is their song I natt that got a new musical garb and does really well in the Captain's version. It's a fun record anyway and it may not be a bestseller in punk circles but I think I will listen to it a lot and if you like Roger Karlsson you will like this record. Just so you know exactly how it all sounds. … .And it sounds good as you understand. Second Class Kids is and has always been one of my favorite labels in Sweden and it does not get worse here. 20/11-2020