KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD)

 

Fantastiskt bra titel på denna skivor som jag egentligen tror bara är digital men de skickade den till mig som bränd…Titellåten är en riktigt bra låt i sann punkanda och det låter lite mer som punken lät på 80-talet. Kanske inte så jättetufft med med en attityd som många band hade på den tiden. Tänker på gamla grupper som Urban Släke, Pf Commando etc och på senare band som Tysta Mari till exempel. Mycket känsla och attityd i musik och helst sättet att sjunga på och det är nog det som lyfter skivan mest. Visst finns det bra melodier etc men jag gillar sången som är arrogant på något trevligt sätt. 1/3-2018


*******

KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD)

Fantastic good title on these discs that I really think is just digital but they sent it to me as a burned CD ... The title song is a really good song in true punkspirit and that sounds a bit more like the punk sounded in the 80's. Perhaps not so so tought but with an attitude that many bands had at that time. Thinking of old groups like Urban Släke, Pf Commando etc and later bands like Tysta Mari for example. A lot of feelings and attitude in music and preferably the way to sing and that is probably what raises the disc most. Sure, there are good melodies etc but I like the song that is arrogant in some nice way. 1/3-2018