KALIK-DISAPPROVED(MINI-CD KALIK)

 

Den här danska gruppen anammade min uppmaning att skicka skivor till mig för recension. En femlåtars CD fick jag med titlar som Black Brain, Polizia and Going nowhere. Gruppen har ett lite annorlunda sound än man är van vid och deras snabba punkrock är riktigt bra och det är synd att det bara är fem låtar på skivan tycker jag. Faktiskt svårt att jämföra med någon annan grupp egentligen i alla fall i första låten. På Nothing there har de fått in ett mer skabetonat sound i början för att gå över till riktigt snabb punk men som alltid håller sig på vägen och med snygga körer i bakgrunden så seglar de upp till ett riktigt bra band. Ett band som överraskar med lite olika stilar och det gillar jag! 31/8-2017


*******

KALIK-DISAPPROVED(MINI-CD KALIK)

This Danish group accepted my invitation to send me discs for review. A five-song CD, titles like Black Brain, Polizia and Going nowhere. The group has a slightly different sound than you are used to and their quick punk rock is really good and it's a shame that there are only five songs on the disc I think. Actually difficult to compare with any other group really at least in the first song. In the second song Nothing there they have put in a more skasimilar sound at the beginning to go over to really fast punk, but always on the right way and with nice choruses in the background they sail up to a really good band. A band that surprises with some different styles and I like it! 31/8-2017

KALIK-SKULL,CIGS & LOVEBONES(CD)

 

Denna grupp är dansk och de brukar ju kunna underhålla med bra musik. En riktigt tung inledning i låten Junk följs av musik som jag bara älskar och deras punk är av samma slag som en gång i tiden poppiga punkgrupper som Mega City Four, Senseless Things etc gav oss men på ett lite tuffare sätt. Så man kan ju tänka sig att en hel del 77-punk har gått igenom deras högtalare tillsammans med tidiga Manic Street Preachers till exempel och det är helt klart musik som är något extra tycker jag. Svårt att sitta still till sådan här musik och varför ska man göra det egentligen. Blanda 60-tal, 77-punk och lite new wave och Kalik är gruppen för dig och till detta får du inte glömma riktigt bra melodier. Grupper som All och Descendents har säkert satt sina spår också.  11/3-2016

********
KALIK-SKULL,CIGS & LOVEBONES(CD)

This group is Danish and they usually supposed to be able to entertain with great music. A really tough start in the song Junk followed by music that I just love, and their punk are of the same kind at one time pop punk groups like Mega City Four, Senseless Things, etc gave us but in a tougher manner. So one can imagine that a lot of 77-punk has gone through their speakers with early Manic Street Preachers, for example, and it is quite clear that music is something special, I think. Hard to sit still for this kind of music and why should you do it really. Mix the 60´s , 77-punk and a little new wave and Kalik is the group for you and for this you cannot forget the really good melodies. Groups like All and Descendents have certainly left their mark too. 11/3-2016