KÄFTSMÄLL-NR:2(MINI-CD AMTY RECORDS AMTY 078)

 

Andra skivan med Käftsmäll och de här gubbarna föddes inte igår om man säger så. Det hörs väl på musiken också för det finns både influenser från gammal punk men det finns en hel del från senare punk också. I inledande Radioksval tycker jag mig höra KSMB-influenser och det är ju aldrig dåligt!  Det fortsätter på samma sätt ungefär och det är en ganska tung punkrock vi får från Käftsmäll och framförallt är det mycket ljud och en väldigt kompakt ljudbild. Det är synd att man inte släpper en fullängdare för jag tror att Kätfsmäll skulle Klara av det alla dagar i veckan. Varför inte ge Käftsmäll en chans för jag tycker verkligen den här gruppen förtjänar uppmärksamhet för sin punk…Lyssna bara på Radhusrebell så förstår ni hur en punkare utvecklas och där känner manga av oss igen oss men det är en rasande snabb låt så gubbarna kan än.2/7-2019


********

KÄFTSMÄLL-NR:2(MINI-CD AMTY RECORDS AMTY 078)

The second record with Käftsmäll and these guys was not born yesterday if you say so. We can also hear that in the music because there are both influences from old punk but there is a lot from later punk as well. In the initial Radioskval, I think I hear KSMB influences and that is never bad! It continues the same way and it is quite a heavy punk rock we get from Käftsmäll and above all it is a lot of sound and a very compact sound image. It is a pity that you do not release a full-length because I think that Kätfsmall would do that good all day of the week. Why not give Käftsmäll a chance because I really think this group deserves attention for their punk… Just listen to Radhusrebell so you understand how a punk develop and there many of us which recognize us but it is a furious fast song so the guys can still do punkrock. 2/7-2019

KÄFTSMÄLL-1:AN(M-CD AMTY RECORDS AMTY 057)

 

Punk på svenska är väl aldrig fel och om man tittar på bilderna så verkar medlemmarna inte purunga heller så detta verkar lovande. Inledningsvis är det ett väldigt tight sound och det kanske inte är 77-punk precis som jag trodde i Själ för det är tuffare än så. Varför säger jag 77-punk? Jag har för mig att de beskrevs så men det är som sagt tuffare än så men det är en riktigt välspelad tuff punk utan att på något sätt vara hardcore eller någon sådan tuffare punkstil. Det här är punk men det är svårt att sätta en etikett på den eller säga vilken tidsålder den skulle passat bäst in i. Peppe är den låt som jag gillar bäst egentligen och det finns ett uns av tidiga KSMB i den låten och de har ett jävla driv i den låten plus att den känns riktig tight. Sista låten Psykbryt är en blandning av Eddie Meduza och Sham 69 (Borstal Breakout)och det är en kul blandning. Kul skiva.22/5-2018


*******

KÄFTSMÄLL-1:AN(M-CD AMTY RECORDS AMTY 057)

Punk in Swedish is never wrong, and if you look at the pictures, the members do not seem to be so young either, so this seems promising. Initially it's a very tight sound and it may not be 77-punk just as I thought in Själ because it's tougher than that. Why do I say 77-punk? I've got them described so, but it's tougher than that, but it's a really well-played tough punk, without being hardcore or such a tougher punk style. This is punk but it's hard to put a label on it or say what age it would fit best in. Peppe is the song that I really like the best and there are an ounce of early KSMB in that song and they have a damn drive that song plus it feels pretty tight. The last song Psykbryt is a mix of Eddie Meduza and Sham 69(Borstal Breakout) and it's a cool mix. Cool disc. 22/5-2018