JUGGLING JUGULARS-INSURRECTION(CD- TOO CIRCLE RECORDS TCR-63)

 

Jag intervjuade denna finska grupp för över 20 år sedan men jag hade faktiskt missat att de fortsatt att spela och gjort en hel del skivor på 2000-talet. Denna nya skiva Insurrection är fylld av musik som jag nästan tycker låter som en blanding av anarchopunk och Baboon Show. Det är ett jävla driv i låtarna och Anja som sjunger har en kraftfull röst. Deras Another song är en kort text men ack så meningsfull…”Thousand songs against the system, Thousand songs against the war, thosuand songs about Oppression, Thousand songs about liberty. But still we have to continue and write another song, if somone reaching out for empowering protest song” . En av mina favoritskivor just nu måste jag säga och kollar ni inte in denna grupp med en gång och har mage att kalla er punkare så tycker jag att ni ska slute kalla er det för det här är punk på alla plan, musik, texter, levnadssätt…Kolla in! 10/6-2020


*********

JUGGLING JUGULARS-INSURRECTION(CD- TOO CIRCLE RECORDS TCR-63)

I interviewed this Finnish group over 20 years ago but I had actually missed that they continued to play and made a lot of records in the 2000s. This new album Insurrection is filled with music that I almost sound like a mix of anarchopunk and Baboon Show. It's a damn drive in the songs and Anja who sings has a powerful voice. Their Another song is a short text but oh so meaningful… ”Thousand songs against the system, Thousand songs against the war, thosuand songs about Oppression, Thousand songs about liberty. But still we have to continue and write another song, if somone reach out for empowering protest song ”. One of my favorite albums right now I have to say and  if you do not check this group out right away and have the stomach to call you punk so I think you should stop calling it because this is punk on all levels, music, lyrics, way of life …Check it out! 10/6-2020

JUGGLING JUGULARS-SALUTE NO ONE(CDTWISTED CHORDS TC 061)

 

En tidigare skiva med JJ som spelats in under några helger under 2007-2008. Det är lite tuffare vid denna tid men de har haft sin egna stil med ganska aggressiv sång och Arja som sjunger så bra och som passar ypperligt in till den här typen av punkrock. Lite grand som om Dick i Subhumans hade varit kvinna då hade de kanske låtit lite så här. Det är sorgligt att jag hade glömt bort denna grupp och det är säkert ett tiotal skivor jag måste försöka att få tag på nu för den här punkrocken är musik som jag verklliugen gillar. Det ska låta så här. Tjej på sång, melodier och ilska och texter som betyder något viktigt. Kan inte bli så mycket bättre egentligen och jag tycker att Juggling Jugulars verkligen tar upp kampen med många av de bästa punkbanden i världen.  Den här liksom den ovan är en sådan där skiva man bara sätter på gång efter gång och JJ håller verkligen den finska punkfanan högt! 10/6-2020


********

JUGGLING JUGULARS-SALUTE NO ONE(CDTWISTED CHORDS TC 061)

A previous record with JJ recorded during a few weekends during 2007-2008. It is a little tougher at this time but they have had their own style with quite aggressive vocals and Arja who sings so well and which fits in perfectly with this type of punk rock. A bit as if Dick in Subhumans had been a woman then they might have sounded a bit like this. It's sad that I forgot about this group and there are probably about ten records I have to try to get hold of now because this punk rock is music that I really like. It should sound like this. Girl on song, melodies and anger and lyrics that mean something important. Can't get much better really and I think Juggling Jugulars really take up the fight with many of the best punk bands in the world. This one, like the one above, is one where you just put it on again and again and JJ really holds the Finnish punkflag high! 10/6-2020