JUCKER, LOUIS-SOMETHING WENT WRONG(CD-HUMMUS RECORDS 081/BITE IT)

 

Jag har hört något med honom men kommer inte ihåg hur det lät…Det spelar mindre roll för det här gillar jag riktigt mycket. Fräck pop med en akustisk feeling med i inledande 31 years of waiting for this gillar jag både sånginsats och den fräcka gitarren(tror jag) som ligger som ne matta ovanpå allt. Annars är det väl Louis röst som är det stora med just hans musik och jag tänker lite på vår egen Albin lee meldau när jag lyssnar till Louise Jucker. Så det blir lite eget mycket beroende på det och det är inte på något sätt något negativt. Så varför inte låna era öron till denne sköne sångare. Jag blir väldigt glad av skivan och jag kommer att sätta på den många gånger mer …var så säker. Singer/songwriter….visst kan man kalla det så men detta är så mycket mer. 24/9-2020


*******

JUCKER, LOUIS-SOMETHING WENT WRONG(CD-HUMMUS RECORDS 081/BITE IT)

I have heard something with him but do not remember how it sounded… It matters less because I really like this. Cool pop with an acoustic feeling in the initial 31 years of waiting for this, I like both the vocals and the cool guitar (I think) which is like a carpet on top of everything. Otherwise, it's Louis' voice that is the big thing about his music and I think a little about our own Albin Lee Meldau when I listen to Louise Jucker. So it becomes a bit own a lot depending on it and it is not in any way something negative. So why not lend your ears to this beautiful singer. I will be very happy when I listen to the record and I will put on it many times more… be so sure. Singer / songwriter… .of course you can call it that but this is so much more. 24/9-2020

LOUIS JUCKER & COILGUNS-PLAY KRÅKESLOTTET(THE CROWS CASTLE & OTHER SONGS FROM THE NORTHERN SHORES(CD-HUMMUS RECORDS/BITE IT PROMOTION)

 

En intensiv sång möter oss i We will touch down och jag tänker lite på Nick Cave på samma gång som jag tänker lite på en grupp som Anthony & The Johnsons eller vad det heter. Larmigt, intensivt och med en sångare som har en lite udda röst och det passar så bra in i deras musik. Jag kan till och med sträcka mig till att de stökigare låtarna(som Seagazer) till exempel får mig att tänka på Birthday Party och det är en komplimang måste jag säga. Jag gillar verkligen den här skivan för det är punkigt på något sätt i allt indiestök och man spelar musik som inte på något sätt kommer att bli hits i världen men det skiter de högaktningsfullt i eftersom de bara vill spela bra musik. Ibland kommer en orgel in och skapar en viss 60-talsmystik också och hela skivan är en smältdegel av olika bra musikstilar. Kolla in om ni får chansen. 12/6-2020


*******

LOUIS JUCKER & COILGUNS-PLAY KRÅKESLOTTET(THE CROWS CASTLE & OTHER SONGS FROM THE NORTHERN SHORES(CD-HUMMUS RECORDS/BITE IT PROMOTION)

An intense song meets us in We will touch down and I think a little about Nick Cave at the same time as I think a little about a group like Anthony & The Johnsons or whatever they´re called. Noisy, intense and with a singer who has a slightly odd voice and it fits so well into their music. I can even stretch myself to the messier songs (like Seagazer), for example, that make me think of Birthday Party and that's a compliment I have to say. I really like this record because it is punkish in some way in all the indie stuff and they play music that will not in any way be hits in the world but that they shit in high regard because they just want to play good music. Sometimes an organ comes in and creates a certain 60's mysticism as well and the whole album is a melting pot of different good music styles. Check out if you get the chance. 12/6-2020