J.O.N-BRING BACK THE DOUGH/SKIVA)

 

Jon Fredriksson har ju blivit lite av en kändis I Göteborg där han stått och spelat sina punkcovers på gatorna och Woah Dad fick upp ögonen för honom och här släpper han sitt debutalbum.Endast 15 år och med hjälp av lite äldre punkare så ska han släppa sina nya skiva. Med låtar som Narcissitic Tendencies, Teenage alcoholic och paranoia så går de 12-13 minuterna fort. Det är punk med mycket attityd och inledningsvis hör jag både tidiga Buzzcocks, Ramones och jag tycker mig höra lite gamla engelska Eater också. Men framförallt hör man Jon som sjunger med mycket attityd och man kan nästan tro att det är 77 igen men med ett mer modernt sound. Om han har gjort låtarna helt själv eller fått hjälp av de ”gamla” punkarna så är det skitsamma för det är 6 stycken riktigt bra punklåtar med riktigt mycket attityd och man börjar tro på punken igen(har jag i och för sig gjort i 40 år nu!) men det är kul när en 15-åring låter på detta vis. 15/11-2017


********

J.O.N-BRING BACK THE DOUGH/SKIVA)

 

Jon Fredriksson has become a celebrity in Gothenburg where he stood and played his punkcovers on the streets and Woah Dad got his eyes on him and here he releases his debut album. Only 15 years and with the help of a little older punk, he will release his new disc. With songs like Narcissitic Tendencies, Teenage Alcoholic and Paranoia, and then go 12-13 minutes fast. It's punk with a lot of attitude and initially I hear both early Buzzcocks, Ramones and I like to hear some old English Eater as well. But above all, you hear Jon singing with a lot of attitude and you can almost believe it's 77 again but with a little more modern sound. If he made the songs themselves or have help from the "old" punks, it´s shit the same because there are 6 really good punk songs with really much attitude and one starts to think of the punk again (but I've done that for 40 years now!) but it's fun when a 15-year-old sounds like this. 15/11-2017