JOBSEEKERS/THE HOORS-THIS IS NOT 1984/RISE OF THE HOORS(CD-DEADLAMB RECORDS DL44)

Jobseekers har jag hört förut och vad jag minns så var det riktigt bra. Det är inte så att jag blir besviken nu precis. Man hör att de har tagit en del influenser från tidiga UK Subs och Exploited tycker jag och det är ju grupper som jag gillar och om det stämmer så är det inga problem för ig i alla fall eftersom jag tycker det är grupper som tillfört mycket till punken. Det gör Jobseekers också med sina 7 låtar som är en kaskad av spottloskor, ilsken och snabb musik och det låter precis som jag tycker punk ska låta….fvarligt. The Hoors har jag aldrig hört men med låtar som The rise of the machines, Meals without Squeals och Countdown to ejaculation så är det ännu en grupp att bocka av att man har hört. Det är jag glad för och den här gruppen är hård och har en hård sångare med en röst som passar ypperligt till den här musiken. De kallar sig The Soft Cell of punk rock och det kanske är så. Snabbt går det i alla fall och alla som älskar snabb punkrock på engelska ska bara kolla efter den här skivan för missar ni den kommer ni att bli besvikna. 12/8-2020

********

JOBSEEKERS/THE HOORS-THIS IS NOT 1984/RISE OF THE HOORS(CD-DEADLAMB RECORDS DL44)

I have heard Jobseekers before and from what I remember it was really good. It's not that I'm disappointed right now. You hear that they have taken some influences from early UK Subs and Exploited, I think and it's groups that I like and if that's true, it's no problem for you in any case because I think it's groups that have added a lot to punk . Jobseekers does the same with their 7 songs which are a cascade of spit, anger and fast music and it sounds just like I think punk should sound… .dangerous. I have never heard The Hoors, but with songs like The rise of the machines, Meals without Squeals and Countdown to ejaculation, there is another group to tick off that you have heard. I'm happy about that and this group is tough and has a tough singer with a voice that fits perfectly with this music. They call themselves The Soft Cell of punk rock and that may be so. It's fast anyway and everyone who loves fast punk rock in English should just check out this record because if you miss it you will be disappointed. 12/8-2020

JOBSEEKERS-EP(VINYL JOBSWORTH RECORDS)

I snygg vit vinyl så ger oss Jobseekers fyra låtar I snabbt punktempo. Med en inledning som handlar om sig själva eller kanske om jobbsökande överlag så öser de på i ett tempo som många punkband hade varit avundsjuka på. De fyra låtarna överlag är låtar som verkligen är något att hänga i julgranen. Never go back går riktigt snabbt måste jag säga men de lugnar ner tempot ibland i låten och det kanske är tur. Låten Self-Destruction har en låttitel som verkligen många punkband har använt sig av men Jobseekers gör det snyggt och deras råa punk lever verkligen upp till namnet för hur punk skall låta…kolla in! 4/12-2014

********

JOBSEEKERS-EP(VINYL JOBSWORTH RECORDS)

In sleek white vinyl so give us Jobseekers four songs in the fast paced punk. With an introduction about themselves or perhaps about job seekers in general as they plays fast at a pace that many punk bands had been jealous of. The four songs in general are songs that really is something to hang on the Christmas tree. Never go back goes really fast, I must say, but they calm down tempo sometimes in song and maybe it's luck. The song Self-Destruction has a song title that really many punk bands have used but Jobseekers do it nicely and their raw punk truly lives up to the name of the punk should sound ... check out! 4/12-2014

JOBSEEKERS-HEADS ON STICKS(CD-FOAD 1205CD)

Det här bandet kommer från Irland och jag fick kontakt med den via deras Facebooksida. Nio låtar av punkrock med en okänd grupp…det är alltid intressant och spännande. Deras musik är ganska snabb men inte på något sätt svår att ta till sig och Jobseekers spelar inte crust eller något sådant utan här handlar det om snabb traditionell punkrock i brittiska anda. Jag tror och vet säkert att ni som gillar gammal 77-punk och kanske lite oi är nog de som är målet för den här gruppen att träffa. För jag är ju den typen av människa och Jobseekers lyckas i alla fall träffa mig och helt klart är det en grupp att kolla in och Colin på sång har en raspig röst som passar riktigt bra till musiken. 2/9-2014

*******

JOBSEEKERS-HEADS ON STICKS(CD-FOAD 1205CD)

This band is from Ireland and I got in touch with them via their Facebook page. Nine tracks of punk rock with an unknown group ... it is always interesting and exciting. Their music is pretty fast but not in any way difficult to assimilate and Jobseekers does not do crust or something but this is about fast punk rock in the traditional British spirit. I believe and know for sure that you, like the old 77-punk and maybe a little oi is probably the most targeted for this group to meet. For I'm the kind of person and Jobseekers succeed in all cases meet me and clearly it is a group to check out and Colin on vocals has a raspy voice that fits really well with the music. 2/9-2014