JERRYS FARSA-DER SCHWEDISCHE ELCH(MINI-CD)

 

Denna skiva spelades in 2012 och även på denna skiva får vi titlar som är ganska roliga eller vad sägs om låtar som Moppe, Epa , Volvo, Rasta i Tanum och Trygghet och tradition och som inledningsvis så låter nästan Moppe-låten som Eddie Meduza och det är väl kanske inte så bra men när skivan fortsätter så blir det sedvanlig punk i sann Jerrys Farsa-anda och de flesta av de sex låtarna håller hög trallpunkklass och jag gillar när man har humor i texterna men på samma gång finns det lite allvar där i bakgrunden känns det som. Välspelat är det och blåset i Leffes garage är fräckt! 5/9-2017


*******

JERRYS FARSA-DER SCHWEDISCHE ELCH(MINI-CD)

This album was recorded in 2012 and also on this record we get titles that are quite fun, or what about songs like Moppe, Epa, Volvo, Rasta i Tanum and Trygghet och tradition and as the beginning, almost the Moppesong sounds like Eddie Meduza and it sounds not so good but when the record goes on, it becomes the usual punk in true Jerry's Farsa spirit and most of the six songs hold high trallpunkclass and I like to have humor in the lyrics but at the same time there is some seriousness there in the background it feels like that. Well played it is and the horns in Leffe's garage is cool! 5/9-2017

JERRYS FARSA-KNALLPULVERPUNK(CD-BUZZBOX RECORDS)

 

Den här skivan kom skickad till mig ifrån Trollhättan och det verkar som om de kommer därifrån. Med låttitlar som Ronny kan inte öppna syltburkar mer, Ulla red till Ullared och Stalkerspöket Sven så förstår man att gruppen kanske inte tar allt på allvar. Det låter väl ungefär som jag tänkte…snabbspelad trallaktig punk i samma anda som DLK, Räserbajs etc men kanske med lite galnare stil. De har ju spelat med band som Snutjävel, Protestera, Civil olydnad så helt fel ute är de ju inte. Punkarsvin är ju en riktigt rolig låt tycker jag(med lite allvar i) och kanske är det den låten som raggarna ska lyssna på istället för Punkjävlar ,-) Jag blir riktigt glad av musiken och även om jag tycker att punk handlar om att göra ”nytta” med sina texter så är det verkligen punk att sjunga om vad man vill och det har Jerrys Farsa lyckats med här och till detta ett soundtrack med glad punkmusik. 31/8-2017


*******

JERRYS FARSA-KNALLPULVERPUNK(CD-BUZZBOX RECORDS)

This disc came sent to me from Trollhättan and it seems that they come from there. With song titles like Ronny kan inte öppna syltburkar mer, Ulla red till Ullared and Stalkerspöket Sven, you understand that the group may not take everything seriously. It sounds good as I thought ... fast-paced trallpunk in the same spirit as DLK Räserbajs etc but maybe with a little more crazy style. They have played with bands like Snutjävel, Protest, Civil Olydnad, so wrong out, they are not. Punkarsvin are a really fun song, I think (with some seriousness) and maybe that's the song the raggare are going to listen to instead of Punkjävlar. -) I'm really fond of the music and although I think punk is about making " Benefit "with its lyrics, it's really punk to sing about what one wants and Jerry Farsa has succeeded in making this with a soundtrack with happy punk music. 31/8-2017