JERRYS FARSA-MORD & ANDRA VISOR(CD-BUZZBOX)

*******

Siken är ju numera medlem i Attentat också men fortsätter ändå med Jerrys Farsa. Han har gjort några videos till någon låt och det är kul att se så produktiva människor. Jag tror han fått smak på GAIS också(eller?) efter att ha varit på match med Attentatkillarna. Låtitlarna är som vanligt svåra att tyda eller vad sägs om Berta knypplar på, Bettan raggar igen och Ulla hade det på känn tillsammans med låttitlar som Farväl till friheten, Mönstermedborgaren och Trettiårskrisen. Skivans hitlåt står det inne i skivan angående den inledande låten Farväl till friheten och det är en skadoftande punklåt..ja varför inte. Annars kanske man inte alltid kan ta gruppen på allvar men punk är det i alla fall. Tänk er DLK blandat med Traste och Superstararna eller något sådant. Kanske så här PF Commando skulle låta om de kom fram idag. Lyssna och få en egen uppfattning…svårt det här! Men jag gillar det! 8/1-2020


********

JERRYS FARSA-MORD & ANDRA VISOR(CD-BUZZBOX)

Siken is now a member of Attentat as well, but still continues with Jerrys Farsa. He has made some videos for some song and it is fun to see such productive people. I think he got a taste of GAIS as well (or?) After being in a match with the Attentat guys. The song titles are as usual difficult to interpret or what if Berta knypplar på, Bettan raggar igen  and Ulla hade det på känn along with song titles such as Farväl till friheten, Mönstermedborgaren and Trettiårskrisen. The album's hit song says it inside the album about the opening song Farväl till friheten and it is a ska punk song ... well why not. Otherwise you might not always be able to take the group seriously but punk it is anyway. Imagine your DLK mixed with Traste and the Superstararna or something like that. Maybe this is how PF Commando would sound if they come foreward today. Listen and get your own opinion ... difficult it is! But I like it! 8/1-2020

JERRYS FARSA-RADHUSTYRANN(CD-BUZZBOX)

 

Jerrys farsa är tillbaka och det med besked. Med låtar som Silvertejp och Daim, Den porrmissbrukande yxnazisten, Moppepunk och Fnaska i Flatås kan det inte bli dåligt…Det finns hopp för trallpunken och det känns alltid lika befriande att höra sådan här musik ibland för det känns som om det är alltför allvarligt i en hel del punk. Även om jag gillar texter som handlar om något vettigt så kan man faktiskt få in allvarliga saker i sådan här trallpunk med texter som många gånger låter som skojtexter men lite allvar finns bakom tror jag. I Radhustyrann har de tagit in en ung kille på sång en liten stund och det låter fräckt! Blåset som finns där i bakgrunden är också en tillgång tycker jag och det gör att gruppen skiljer sig från andra band i genren. Jag tycker nästan att de ska ta in Gustav och Tim i bandet och alltid ha blås…även live! En trevlig halvtimme är väl i alla fall vad vi får med gruppen och det är alltid kul med nya Jerrys Farsa-skivor. 4/7-2018


********

JERRYS FARSA-RADHUSTYRANN(CD-BUZZBOX)

Jerrys Farsa is back and that with a bang. With songs like Silvertejp och Daim, Den porrmissbrukande yxnazisten, Moppepunk and Fnaska i Flatås it can not be bad ... There is hope for trallpunk and it always feels so liberating to hear such music sometimes because it feels like it's too much seriousness in lots of punk. Although I like texts that are about something imprtant, you can actually get into serious stuff in this sort of trallpunk with lyrics that often sound like silly songs but some seriousness is behind it I think. In  Radhustyrann they have taken a young guy on vocals for a refrain and it sounds awkward! The horns  in the background are also good I think and this makes the group different from other bands in the genre. I almost think they should take Gustav and Tim into the band and always have them on stage and play! A nice half hour is  what we get with the group and it's always fun with new a Jerry Farsa disc. 4/7-2018

JERRYS FARSA-DER SCHWEDISCHE ELCH(MINI-CD)

 

Denna skiva spelades in 2012 och även på denna skiva får vi titlar som är ganska roliga eller vad sägs om låtar som Moppe, Epa , Volvo, Rasta i Tanum och Trygghet och tradition och som inledningsvis så låter nästan Moppe-låten som Eddie Meduza och det är väl kanske inte så bra men när skivan fortsätter så blir det sedvanlig punk i sann Jerrys Farsa-anda och de flesta av de sex låtarna håller hög trallpunkklass och jag gillar när man har humor i texterna men på samma gång finns det lite allvar där i bakgrunden känns det som. Välspelat är det och blåset i Leffes garage är fräckt! 5/9-2017


*******

JERRYS FARSA-DER SCHWEDISCHE ELCH(MINI-CD)

This album was recorded in 2012 and also on this record we get titles that are quite fun, or what about songs like Moppe, Epa, Volvo, Rasta i Tanum and Trygghet och tradition and as the beginning, almost the Moppesong sounds like Eddie Meduza and it sounds not so good but when the record goes on, it becomes the usual punk in true Jerry's Farsa spirit and most of the six songs hold high trallpunkclass and I like to have humor in the lyrics but at the same time there is some seriousness there in the background it feels like that. Well played it is and the horns in Leffe's garage is cool! 5/9-2017

JERRYS FARSA-KNALLPULVERPUNK(CD-BUZZBOX RECORDS)

 

Den här skivan kom skickad till mig ifrån Trollhättan och det verkar som om de kommer därifrån. Med låttitlar som Ronny kan inte öppna syltburkar mer, Ulla red till Ullared och Stalkerspöket Sven så förstår man att gruppen kanske inte tar allt på allvar. Det låter väl ungefär som jag tänkte…snabbspelad trallaktig punk i samma anda som DLK, Räserbajs etc men kanske med lite galnare stil. De har ju spelat med band som Snutjävel, Protestera, Civil olydnad så helt fel ute är de ju inte. Punkarsvin är ju en riktigt rolig låt tycker jag(med lite allvar i) och kanske är det den låten som raggarna ska lyssna på istället för Punkjävlar ,-) Jag blir riktigt glad av musiken och även om jag tycker att punk handlar om att göra ”nytta” med sina texter så är det verkligen punk att sjunga om vad man vill och det har Jerrys Farsa lyckats med här och till detta ett soundtrack med glad punkmusik. 31/8-2017


*******

JERRYS FARSA-KNALLPULVERPUNK(CD-BUZZBOX RECORDS)

This disc came sent to me from Trollhättan and it seems that they come from there. With song titles like Ronny kan inte öppna syltburkar mer, Ulla red till Ullared and Stalkerspöket Sven, you understand that the group may not take everything seriously. It sounds good as I thought ... fast-paced trallpunk in the same spirit as DLK Räserbajs etc but maybe with a little more crazy style. They have played with bands like Snutjävel, Protest, Civil Olydnad, so wrong out, they are not. Punkarsvin are a really fun song, I think (with some seriousness) and maybe that's the song the raggare are going to listen to instead of Punkjävlar. -) I'm really fond of the music and although I think punk is about making " Benefit "with its lyrics, it's really punk to sing about what one wants and Jerry Farsa has succeeded in making this with a soundtrack with happy punk music. 31/8-2017