JANE DOE AND THE BLACK BOURGEOISES-PRETTY TERROR(CD)

 

Wow detta är riktigt rockigt och trevligt och jag tanker mig tillbaka när jag första gången hörde Runaways och då menar jag alltså musik med attityd sjunget av en tjej och då menar jag inte Shangri-Las, Supremes och de sakerna som fanns på 60-talet. I Chubby Love tänker jag till och med på B 52´s och det är ju också en ganska kul upplevelse och varför inte digga loss på riktigt till musiken för det känns verkligen som om den här gruppen är värd detta med sin tuffa attityd. Det är svårt att sitta stil både till sångerskans attityd och till musiken som är fylld av klichéer av det underbara rockslaget och därför sätter jag på skivan igen! 17/10-2017


*******

JANE DOE AND THE BLACK BOURGEOISES-PRETTY TERROR(CD)

Wow this is really rocky and nice and I think back when I first heard Runaways and then I mean music with an attitude sung by a girl and then I do not mean Shangri-Las, Supremes and the things that were in the 60's. In Chubby Love I'm even thinking about B 52's and it's also a pretty fun experience and why not dive into music really, because it really feels like this group is worth it with its tough attitude. It's hard to sit down both for the female singer's attitude and the music that is filled with clichés of  wonderful rock and so I put on the record again! 17/10-2017