JAGUAR-POWER GAMES(CD-DISSONANCE RECORDS)

1983 var året och Neat records var skivbolaget.  Jag tror jag hade denna skiva en gång men jag sålde nästan alla mina vinylskivor en gång. Jag kommer i och för sig inte ihåg hur de lät men jag köpte en del metal på denna tiden eftersom det inte kom så mycket annan hård musik i min smak. Kanske inte riktigt den hårdrock som är min favoritstil i den metallstilen men det är OK men här hörs att den har några år på nacken och det tycker jag är lite kul. Det behöver inte vara överproducerat för att låta bra för det gör Jaguar ändå. Mer äkta känsla än senare grupper egentligen och mer likt hur de låter live kan jag tänka mig. Gillar ni 80-talsmetal så gillar ni Jaguar! 6/4-2017

******

JAGUAR-POWER GAMES(CD-DISSONANCE RECORDS)

1983 was the year and Neat Records was the record label. I think I had this vinyl once but I sold almost all my vinyl records once. I will in itself not remember what they sounded like, but I bought some metal at this time because there wasn´t so much else hard music to buy then. Maybe not quite the hard rock, which is my favorite style in the metal style, but that's OK, but it can be heard that it is a few years old, and I think this is a bit of fun. It doesn´t need to be overproduced to sound good because that do Jaguar anyway. More authentic feelings than the later groups actually, more like how they sound live, I can imagine. Do you like 80's metal I think you like Jaguar! 6/4-2017

JAGUAR-METAL X(2CD-GOLDEN CORE RECORDS GCR 200920-2)

Två skivor på denna och Metal X är inspelad 2013 verkar det som och denna skiva är fylld av powermetal av bästa märke och det kanske finns lite spår av thrashmetal i musiken också men huvudparten ligger på powermetal men modell snabbare. Det är väldigt välspelat måste jag säga och sångaren låter precis som man skall göra i den här typen av musik och det kanske inte är riktigt min kopp men det är precis som sagt helt okej spelat. På andra skivan Run Ragged är det samma typ av musik men denna är inspelad 2002. Men här gillar jag nog gruppen lite mer för det är snabbare låtar här men det som slår mig är att det är välspelat och välproducerat men som sagt lite tråkigt. 15/12-2014

******

JAGUAR-METAL X(2CD-GOLDEN CORE RECORDS GCR 200920-2)

Two records on this one and Metal X is recorded in 2013 and it seems that this album is full of power metal at its best, and perhaps there is little trace of thrash metal in the music as well, but the majority are situated on the power metal but the model faster. It is very well played, I must say, and the singer sounds just like to do in this kind of music and it might not really my cup but it's just as I said okay played. On the second disc Run Ragged is the same type of music but this was recorded in 2002. But here I like the group a bit more because it's faster songs here but what strikes me is that it is well played and well produced but as I said a little boring. 15/12-2014