IMPERIAL STATE ELECTRIC-ANYWHERE LOUD(CD-PSUCHOUT RECORDS PSYCH027CD/SOUND POLLUTION)

En 23-låtars liveskiva med ISE är aldrig fel. En gång i tiden uppskattade jag inte liveskivor utan såg de mer som ett måste och som ett måste för att band att fullfölja kontrakt etc. Men det är faktiskt ganska kul nuförtiden även om man kanske inte börjar med att följa ett band genom en liveskiva. ISE var ju fortsättningen på Hellacopters kan man säga och det hörs verkligen och det är samma poppiga rock n roll med punkstänk som ISE kör. Fantastiskt bra och jag är överraskad att de inte är större än vad de är egentligen men på samma gång som de känns som om de borde vara stora så känns de exklusiva på något sätt. Nicke sjunger lika bra som alltid och jag har aldrig sett gruppen men såg Hellacopters i somras. De 23 låtarna kommer och går väldigt fort och det finns många favoriter här men som helhet är det helheten som jag gillar på skivan. Rock n roll när den är som bäst! 23/1-2018


********

IMPERIAL STATE ELECTRIC-ANYWHERE LOUD(CD-PSUCHOUT RECORDS PSYCH027CD/SOUND POLLUTION)

A 23-track live disc with ISE is never wrong. Once upon a time, I did not appreciate live records and saw them more as a must and as a must to band to complete contracts, etc. But it is actually fun nowadays even though you may not start following a band through a livedisc. ISE was the continuation of Hellacopters, one can say and it's really heard and it's the same poppy rock n roll with punk splashes as ISE runs. Amazingly good and I'm surprised that they are not bigger than they really are but at the same time they feel like they should be big, they feel exclusive in some way. Nicke sings as good as ever and I have never seen the group but saw Hellacopters this summer. The 23 songs come and go very fast and there are many favorites here but overall it's the whole thing I like on the disc. Rock n roll at its best! 23/1-2018

IMPERIAL STATE ELECTRIC-ALL THROUGH THE NIGHT(CD-PSYCHOUT PSYCH 026/SOUND POLLUTION)

Nicke Andersson är tillbaka i storstilad form. Det är han som gjort de flesta låtarna på skivan också. Jag minns typ över 25 år tillbaka när jag intervjuade en yngre Nicke när han spelade i Entombed och det är roligt att han fortfarande spelar. Det börjar ganska tufft faktiskt eller rättare sagt med ett sound som jag inte riktigt var beredd på och slits tillbaka till min uppväxt och jag hör både Nazareth, Slade på samma gång som jag hör Ram Jam. Men efter några låtar så är de tillbaka i samma spår som vanligt och jag tycker mig höra både Hellacopters och den typen av rock n roll som jag vill höra när det gäller Nicke och hans mannar och jag gillar gitarrerna som larmar som de gör och melodierna sitter också precis som de ska! Jag älskar att lyssna till deras musik för det andas fest mest hela tiden och så mycket musikalitet och att det här bandet inte är ännu större än vad de är, det är ett mysterium för mig! Get off the Boo Hoo train påminner mig om både Beatles och om Slade. 20/9-2016


********

IMPERIAL STATE ELECTRIC-ALL THROUGH THE NIGHT(CD-PSYCHOUT PSYCH 026/SOUND POLLUTION)

Nicke Andersson is back in grand form. It is he who made the most of the songs on the disc as well. I remember kind over 25 years back when I interviewed a young Nicke when he played in Entombed and it's funny that he's still playing. It starts pretty tough actually, or rather with a sound that I was not really prepared and torn back to my childhood and I hear both Nazareth, Slade at the same time that I hear the Ram Jam. But after a few songs, they are back in the same track as usual and I think I hear both Hellacopters and the type of rock and roll that I want to hear when it comes to Nicke and his men and I like the guitars which sounds they make and melodies sitting also just as they should! I love to listen to their music breathe party all the time and so much musicality and this band is even greater than what they are, it's a mystery to me! Get off The Boo Hoo Train reminds me both about Slade and Beatles.20/9-2016

IMPERIAL STATE ELECTRIC-HONK MACHINE(CD-PSYCHOUT PSYCH 921CD)

Ännu en skiva med ISE och det känns som om man inte behöver sakna Hellacopters längre faktiskt. Det är sådär lagom distad punk n roll som är grejen som vanligt för gruppen. Jag skulle kunna tänka mig att om Stones kom fram idag att de skulle låta på detta vis. Men om ni aldrig har hört dem så ta en femtedel tidiga Stones, 77-punk, Kiss, garagerock och en femtedel bra popmelodier. All over My head är en snygg ballad med akustiska gitarr som skulle göra grupper som Soul Asylum, Goo Goo Dolls sjuka av avund för att de aldrig gjort en så bra låt. Jag tycker nog att detta är deras mest helgjutna album hittills och Nicke visar ännu en gång upp vilken gudabenådad rocksångare han är. Jag hoppas verkligen att de får ett större genombrott än de har hittills snart för det är de verkligen värda. Det här är rock n roll när den är som bäst och bäst i Sverige har de i alla fall nästan inga problem med att bli. Jag tror att det är svårt att motstå gruppen och jag är säkert på ett genombrott i år....lyssna bara på den Beatlesinspirerade låten Maybe you're right så fattar ni vad jag menar. 31/7-2015

********

IMPERIAL STATE ELECTRIC-HONK MACHINE(CD-PSYCHOUT PSYCH 921CD)

Another disc with ISE and it feels like you do not need to miss Hellacopters longer actually. It's like that moderately distorted punk n roll that is the thing as usual for the group. I could imagine that if the Stones arrived today they would sound like this. But if you have never heard them so take a fifth early Stones, 77-punk, Kiss, garage and a fifth good pop melodies. All over my head is a nice ballad with acoustic guitar that would make the groups as Soul Asylum, Goo Goo Dolls sick with envy because they have never done such a good song. I think that this is their most complete album to date, and Nicke show once again up the brilliant rock singer he is. I really hope they get a bigger breakthrough than they have to date soon for it is they are really worth. This is rock n roll at its best and the best in Sweden is in any case almost no problems with becoming. I think it's hard to resist the group and I'm sure for a breakthrough this year .... just listen to the Beatles-inspired song Maybe you're right so take what I mean. 31/7-2015