IGNORE THE SIGN-A LINE TO CROSS(CD-SPV 279252/BORDER)

 

Tysk metal med sex medlemmar och det är en typ av metal som är ganska lätt att ta till sig. Både på gott och ont för jag gillar ju inte riktigt alltid den manlige sångaren Ossys röst för jag gillar inte när det går i falsett. Det är melodiskt som bara den och det finns saker i deras musik som jag gillar och det finns saker som jag inte gillar. Men ii det stora hela är det en ganska trevlig upplevelse att lyssna till faktiskt. Jag gillar bättre när Anca sjunger med sin kraftfulla och kanske inte så kvinnliga röst men en stänkare som The Story isn´t over är ganska fräck med sitt bluesiga metalsound. Tänker tillbaka både på Status Quo och Deep Purple fast med kvinnlig sång. Annars är det inget nytt gruppen kommer med men ganska hederlig metal som jag tror den vane Sweden Rock-besökaren kommer att gilla. 13/3-2018


*******

IGNORE THE SIGN-A LINE TO CROSS(CD-SPV 279252/BORDER)

German metal with six members and it is a kind of metal that is quite easy to absorb. Both good and bad, because I do not always like the vocal singer Ossy's voice, because I do not like it when it goes into falsetto.  It's melodic as just that and there are things in their music that I like and there are things that I do not like. But in general, it's a pretty nice experience to listen to. I like better when Anca sings with her powerful and maybe not so female voice but a good song like The Story isn't over is pretty cheeky with its bluesmetalound. Thinking back both on Status Quo and Deep Purple with female song. Otherwise, there is nothing new the group coming with but quite honest metal that I think the visitor of the Sweden Rock visitor will like. 13/3-2018