HUUTO!-MAAILMA ON SS-MARKET(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 190)

 

Omslaget är snyggt man få en känsla när man ser namnet på skivan att det är något om nazister med tanke på SS. De har en låt om Waterloo-Poltava men vi får lyssna och kolla in för att få svaret. Vi får nog inte svaret ändå eftersom jag inte kan finska men musikaliskt kan jag ge er svaret…Punk är det nog inte riktigt även om det finns tendenser till punk i några av låtarna. Det är kanske mer lite stökig pop eller vad man ska säga med finska texter. Det är medryckande, helt klart och jag sjunger med för fullt men vad fan är det jag sjunger? Powerpop kanske på ett sätt men ändå inte och gruppen är helt klart svår att placera in i ett fack men kan tänka mig att detta går hem i de finska stugorna. Kul att höra nya saker hela tiden…jag är lyckligt lottad! 13/4-2018


*******

HUUTO!-MAAILMA ON SS-MARKET(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 190)

The cover is nice, you get a feeling when you see the name of the disc that there is something about Nazis considering SS. They have a song about Waterloo-Poltava but we'll listen and check in to get the answer. We probably do not get the answer anyway because I can not Finnish but musically I can give you the answer ... Punk is probably not the thing even though there are tendencies of punk in some of the songs. Perhaps it's a bit of a messy pop or what to say with Finnish texts. It's compassionate, clearly and I'm singing in full, but what the hell am I singing? Powerpop maybe in a way but not yet and the group is clearly hard to put into a style but I think that this is going to go home in the Finnish cabins. Fun to hear new things all the time ... I'm a lucky guy! 13/4-2018