HOWLING WOLVES-HOWLING WOLVES(LP-JANML RECORDS JANML0017)

 

Jag tror om Metallica spelat punk skulle de kunna ha låtit på detta vis men det kanske är helt fel. Men jag får känslan av att den här gruppen bade har växt upp med och influerats av Stooges, Metallica och GBH om man sager så. Jag gillar den här typen av crossover men ibland kan den bli helt fel också men då är et oftare band som spelat en stil från början och försöker ändra för mycket på sig. Den här gruppen är ju första gången jag hör och jag uppskattar deras tunga sound riktigt mycket. Men det finns en punkighet i musiken som jag uppskattar riktigt mycket också.  Så låter det intressant och det gör det annars är du helt fel ute så tycker jag att du ska köpa, lyssna på denna skiva för den växer för varje gang man lyssnar på den och man ska lyssna högt! Finns inte en dålig låt på denna punkiga metalskiva eller metalliska punkskiva…kalla den vad fan du vill bara du köper den för det är verkligen Howling Wolves värda.  6/3-2020


********

HOWLING WOLVES-HOWLING WOLVES(LP-JANML RECORDS

JANML0017)

 

I think if Metallica played punk they could have sounded this way but it might be completely wrong. But I get the feeling that this group has both grown up and been influenced by Stooges, Metallica and GBH if you say so. I like this type of crossover but sometimes it can be totally wrong too but then is a more old bands that played a style from the beginning and tries to change too much. This group is the first time I hear and I really appreciate their heavy sound. But there is a punkstyle in music that I really appreciate too. So if it sounds interesting and it does and otherwise you are completely wrong so I think you should buy, listen to this record because it grows every time you listen to it and you should listen loud! There isn´t a bad song on this punky metal record or metallic punk record ... call it what the hell you want only if you buy it because it's really Howling Wolves worth. 6/3-2020