HOLY SERPENT-ENDLESS(RIDING EASY)

 

6 låtar på 40 minuter och då förstår ni ganska snabbt att det handlar om grindcore eller schlagerpop. Lyriskt , är det mycket påverkat av havet säger sångaren Scott Penberthy…Flummigt? Kanske det men just det uttalandet passar ju ganska bra in på musiken också som är en ganska psykedelisk men väldigt tung musik. Jag gillar att man nästan känner som om att de inte riktigt orkar över krönet med nästa ackord. Tyngden blir så uppenbar men den lyfter upp mig på något sätt. Det är väl ganska typiskt ett band som ligger på Riding Easy att låta på detta sätt för de kör ju på i stonerrock liknande stil med mycket de ger ut. Jag kan tänka mig att en konsert med gruppen är som att bli överkörd av en ångvält, få en smäll rakt i solar plexus eller…..ja ni förstår. Tungt är det och musiken drar sig sakteliga fram men jag gillar det! 30/8-2019


*******

HOLY SERPENT-ENDLESS(RIDING EASY)

6 songs in 40 minutes and then you quickly understand that it is not about grindcore or schlagerpop. Lyrically, is it very influenced by the ocean says singer Scott Penberthy ... Fpsychedelic answer? Maybe that but just that statement fits pretty well in the music as well which is a pretty psychedelic but very heavy music. I like that you almost feel as if they are not really able to cross the crest with the next chord. The weight becomes so obvious but it somehow lifts me up. It is quite typical for a band that is on Riding Easy to sound this way because they do much stonerrock  and similar style with a lot they give out. I imagine a concert with the group is like being overrun by a steam roller, getting a bang right in the solar plexus or… ..you understand. It is heavy and the music is slowly moving forward, but I like it! 30/8-2019