HELLSTRÖM, HÅKAN-RAMPLJUS VOL 2(CD-WOAH DADWOAH202)

Skivan börjar riktigt roligt med Mikael Persbrandt som en sur skivbolagsdirektör och första låten På väg upp är en låt som han inte är intresserad av. Jag kan väl hålla med om just den kanske men när Kaos är min lady spelas upp så blir jag riktigt glad för Håkan är tillbaka med sin typiska Håkan-musik. Snygga körer av Salome Kent och Sibille Attar och det är verkligen Håkan i gammal god stil. I Vita små Moln har en en underbar textrad som lyder "Jag hör inte vad dom säger, för tankarna bankar som Slayer....Annars är låten en lekfull sak i typiska Håkan-anda och här får Håkan hjälp med sången av Klara Keller och det kan bli en hit likt många andra duetter som finns här runtom i Sveriges rockvärld. I Rampljus bjuder Håkan på sig själv och en gitarr och det är en kort men naggande bra låt. Verkar som vi klarat det är en låt som jag tror kommer att bli den stora hiten från den här skivan och det är rytm, en lång text och typiska Håkan-sånginsatser och allt känns bara så bra! I sista låten har han tagit hjälp av Leila K både med sång och låtskrivande och det ska bli intressant. Låten heter Ska flyga nu och det är ännu en hit med denne store lille man och det mesta han tar i tycker jag blir riktigt bra saker sedan får andra tyckare tycka vad de vill .....jag skiter i dem. 20/7-2020


********

HELLSTRÖM, HÅKAN-RAMPLJUS VOL 2(CD-WOAH DADWOAH202)

The album starts really fun with Mikael Persbrandt as an angry record company director and the first song On the way up is a song he is not interested in. I can probably agree with just that, maybe, but when Kaos är min lady is played , I get really happy because Håkan is back with his typical Håkan music. Nice choirs by Salome Kent and Sibille Attar and it is really Håkan in good old style. In Vita små Moln one has a wonderful line of lyrics that reads "I do not hear what they say, because thoughts are beating like Slayer .... Otherwise the song is a playful thing in typical Håkan spirit and here Håkan gets help with the song by Klara Keller and it can be a hit like many other duets that are found here around Sweden's rock world. In Rampljus, Håkan offers himself and a guitar and it is a short but nibbling good song. Verkar som vi klarat det is a song that I think will be the big hit from this album and it's rhythm, a long text and typical Håkan vocals and everything just feels so good! In the last song he has taken help from Leila K both with song and songwriting and it will be interesting. Ska flyga nu and it's another hit with this big little man and most of what he takes in I think will be really good things then other thinkers will think what they want ..... I don´t give a damn about them. 20 / 7-2020

HELLSTRÖM, HÅKAN-RAMPLJUS VOL 1(CD-WOAH DADWOAH200)

Som vanligt är det spridda skurar när man hör vad folk tycker om Håkan men jag skiter i allt det där för jag gillar nästan alltid Håkan och en låt som Alla Drömmar Är Uppfyllda är en låt som tar tillbaka Håkan till toppen igen för den låten är en av de bättre han gjort. Visst finns det bitar av den som låter som gamla låtar med Håkan men gjorde inte Ramones covers av sig själv? Tillsammans i mörker har vi ju hört några gånger innan och denna lågmälda låt passar bra in idessa coronatider och jag tror att det kommer att bli en allsångsklassiker nästa år på Ullevi(tråkigt att det inte blev något i år). Vägen med regnbågen över är ännu en typisk Håkan-låt och säg vad man vill om hans sånginsatser men jag älskar hans känsla för melodier och hans röst är obetalbar och ingen anna skulle klara detta. En stark inledning med de här tre låtarna måste jag säga. Bit dig i läppen börjar med en man som pratar om musikens helande krafter och Håkan har nog hjälpt många med just helande. Men just denna låt är väl inte min favoritlåt med Håkan men ett helande sound kanske den har med sitt tranceliknande sound. Studenfylleflaken fick en riktigt dålig recension i Gaffa var det väl men jag uppskattar texten som man egentligen inte förstår hur den uppkom…Näst sista låten Va inte född att följa efter är ännu en typisk låt signerad Hellström och det är glädje mest hela tiden. Sista låten Snälla släck inte ljusen har den längsta texten jag sett i en Håkan-låt och till detta en riktigt bra låt och texten är klockren. 18/5-2020


********

HELLSTRÖM, HÅKAN-RAMPLJUS VOL 1(CD-WOAH DADWOAH200)

As usual, there are scattered bursts when you hear what people think about Håkan but I shit in all that because I almost always like Håkan and a song that Alla Drömmar Är Uppfyllda (All Dreams Are Fulfilled) is a song that takes Håkan back to the top again for that song is a of the better he did. Sure there are bits of it that sound like old songs with Håkan but didn't Ramones cover themselves? Tillsammans i mörker (Together in the dark) we have heard a few times before and this low-key song fits in well with these coronatimes and I think it will be a singalong classic next year at Ullevi (sad that there was nothing this year). Vägen med regnbågen över (The Road with the Rainbow Over) is another typical Håkan song and say what you want about his singing efforts but I love his sense of melodies and his voice is priceless and no one else would do it. A strong introduction with these three songs, I must say. Bit dig i läppen (Biting your lips) starts with a man who talks about the healing powers of music and Håkan has probably helped many with just healing. But this particular song is probably not my favorite song with Håkan but a healing sound maybe it has with its trance-like sound. Studenfylleflaken got a really bad review in Gaffa it was well, but I appreciate the text that you really do not understand how it came foreward ... The sixth song Va inte född att följa efter (Was not born to follow) is another typical song signed Hellström and it is joy most all the time. Last song Snälla släck inte ljusen (Please do not turn off the lights) have the longest text I have seen in a Håkan song and to this a really good song and the lyrics are really fun. 18/5-2020

HELLSTRÖM, HÅKAN-ILLUSIONER(CD-WOAH DAD 196)

Första gången jag hörde skivan(jag ljuvlyssnade på Spotify) så var jag chockad för jag gillade det inte men nu när skivan rullar i min stereo så växer den för varje gång. Jag saknar låtar med lite mer fart men de här lugna låtarna tillsammans med Göteborgssymfonikerna växer för varje gång man sätter på skivan. Ska bli intressant att höra och se hur han löser dessa låtar live om det nu blir några mer livespelningar. Texterna berör oss ännu en gång och jag hoppas snart att vi får en Känn ingen sorg del 2 så vi får veta vad som hände Pål och Lena och de andra figurerna och även få ta del av de nya personerna i hans låtar. Jag och min svärdotter som älskar Håkan diskuterade denna skivan och hon var chockad och sade….sjunger han så dåligt, det har jag aldrig märkt. Håkan sjunger speciellt det vet alla och man brukar gilla eller hata hans röst och här får den en annan dimension tycker jag och han vågar mycket och vinner mycket med dessa arrangemang. Så jag får efter några lyssningar nog säga att han gjort ännu ett mästerverk. 7/1-2019


********

HELLSTRÖM, HÅKAN-ILLUSIONER(CD-WOAH DAD 196)

The first time I heard the record (I listened to Spotify) I was shocked because I didn't like it but now that the disc rolls in my stereo it grows every time. I miss songs with a bit more speed but these quiet songs together with the Gothenburg symphonics grow for every time you put on the disc. Should be interesting to hear and see how he solves these songs live if there will be some more live shows. The lyrics touch us once again and I hope soon we will get a Känn ingen sorg part 2 so we get to know what happened to Pål and Lena and the other figures and also get to take part of the new people in his songs. Me and my daughter-in-law who love Håkan discussed this record and she was shocked and said ... he sings so badly, which I never have noticed. Håkan he sing especially it knows everyone and you usually like or hate his voice and here it gets another dimension I think and he dares a lot and wins a lot with these arrangements. So after some listening I have to say that he has done another masterpiece. 7/1-2019

HÅKAN HELLSTRÖM-DU GAMLA DU FRIA(CD-WOAH DAD WOAH 050)

En ny Håkan skiva är alltid spännande tycker jag. Efter inledningen kommer I sprickorna kommer ljuset som är en låt som inte alls låter Håkan och jag kommer nog att få lyssna en hel del för att komma in i den för den ljudbilden känner jag mig inte riktigt bekväm med. Runaway och Din Tid Kommer finns med från förra singeln 1974 och det känns ju tryggt. Det känns i en del av låtarna som om han experimenterat mer än vanligt och Du Gamla är en sådan låt och där medverkar ju inte Håkan själv…. Inledningsvis i Öppen genom hela natten så låter Håkan nästan som Freddie Wadling och efter några lyssningar så känner jag att detta är ännu en klassiker med Håkan. Snygga stråkarrangemang här liksom i många andra låtar. Jag utan dig är en klassisk kärlekslåt med liknelser till ”kändisvärlden” och det är en lugn sak som bärs fram av snygga stråkar igen. I Pärlor är Håkan tillbaka i sin egen stil tycker jag och även denna låt kan bli en låt som det kommer att sjungas med i en hel del(i och för sig gör publiken det i alla låtar). I Elefanten & Sparven låter nästan Håkan som om han sjöng i Leathernun eller något och hans röst har mer dimensioner än många tror. Bara att ha en låttitel som är Hoppas det ska gå bra för de yngre också är bara för bra, låten då? Jodå det är en annorlunda sak. Snygg melodi men det är någon slags intervju med någon gammal hamnarbetare….annorlunda. Ingen oro, Tjabo har en fräck tjejkör bakom och som på nästan hela skivan dominerar Håkans röst och stråkarna och det är vackert! Avslutningen är som den ska vara…en snygg melodisk låt i sann Håkan-stil… jag tror inte något fans blir besviket på nya skivan! 25/8-2016 


********

HÅKAN HELLSTRÖM-DU GAMLA DU FRIA(CD-WOAH DAD WOAH 050)

A new Hakan album is always exciting I think. After the introduction comes I sprickorna kommer ljuset and it  is a song not sounds Håkan and I'll probably listen a lot to get into it for the sound I do not feel really comfortable with it. Runaway and Din tid kommer appear from the last single 1974 and it feels safe. It feels in some of the songs like he experimented more than usual and Du gamla are such a song and there's not involved Hakan himself .... Initially in Öppen genom hela natten so sounds Håkan almost like Freddie Wadling and after a few listens, I feel that this is another classic with Håkan. Stylish string arrangements here, as in many other songs. Jag utan dig is a classic love song with parables to the "celebrity world" and it's a quiet thing carried by fancy strings again. In Pearls he is back in his own style, I think, and even this song can be a song that will be sung in a lot (in and of itself the audience do that in all songs). In Elefanten & Sparven  Håkan almost sounds as if he sang in Leathernun or something, and his voice has more dimensions than many believe. Just to have a song title like Hoppas det ska gå bra för de yngre också also is just too good, the song then? Oh yes it is a different thing. Stylish melody but it's some kind of interview with some old dockers ... different Ingen oro, Tjabo has a cheeky girlchoir behind and as nearly on the entire disc Håkan's voice dominates and the strings it is beautiful! The finish is as it should be ... a nice melodic song in true Håkan style ... I do not think some fans will be disappointed on the new album! 25/8-2016

HÅKAN HELLSTRÖM-1974(MINI-CD  WOAH DAD WOAH 030)

Man får vara glad för det lilla. Som uppladdning inför de två stora konserterna på Ullevi värmer Håkan upp oss med denna ep. Skivan kunde likaväl hetat 1894 eftersom Håkans lag GAIS föddes då men åttio år senare föddes alltså Håkan. Din tid kommer inleder och det är en typisk uptempolåt a la Håkan och den växer för varje gång man hör den. Detsamma gäller egentligen Hon är en Runaway som också blir bättre och bättre för varje gång man lyssnar. Lite lugnare i tempo men så bra tycker jag och Håkan behåller sin egna stil som vanligt. Tredje låten Brinner in the shit får mig att rycka till för Håkan låter lite som Freddie Wadling och rösten är inte sig lik men visst är det bra....annorlunda men ändå så typiskt Håkan men slutet av låten känns kanske lite kaotiskt. Sista låten Lämna mig inte i det här skicket börjar med lite snygga stråkar och nästan lite 80-tals synthig ibland. Kul och lite annorlunda och som helhet är skivan lite spretig men ändå sitter den ihop riktigt bra. Håkan var bäst och är fortfarande bäst... 26/5-2016


********

HÅKAN HELLSTRÖM-1974(MINI-CD  WOAH DAD WOAH 030)

One should be happy for the little things. As a warm up before the two big concerts at Ullevi Håkan warms us up with this ep. The album could just as well been called 1894 because Håkan favourite team GAIS was born then but eighty years later, Hakan was born. Din tid kommer is first out and it is a typical uptemposong a la Håkan and it grows every time you hear it. The same applies on Hon är en runaway who is also getting better and better every time you listen. A little slower in tempo but so good I think and Håkan retains its own style as usual. Third song Brinner in the shit makes me wince and Håkan sounds a bit like Freddie Wadling and the voice is not the same as ever, but it sure is good .... different yet so typically Håkan but the end of the song may feel a bit chaotic. The last song Lämna mig inte I det här skicket starts with some nice strings and almost a bit 80s synth sometimes. Fun and a little different and as a whole the record is a little fuzzy but still sits together really well. Håkan was best and is still the best ... 26/5-2016

HÅKAN HELLSTRÖM-HÅKAN BOMA YE(3 CD-KAMIKAZE KD 125)

Detta skulle ju bli årets spelning i Sverige men jag och kanske några till var lite tveksamma till om Håkan skulle klara detta. Efetr att ha sett filmen när han spelade med bindel framför ögonen till att se honom springa ut på en scen med över 60000 på läktarna är ganska häftigt. Vilken spelning det blev. Alla som var där måste ju investera i denna för att återuppleva de magiska stunderna. Alla ni som inte var där och som har mage att säga att han inte kan sjunga etc borde också köpa denna skiva. 29 låtar där han får hjälp på några av dem av Veronica Maggio, Kapten Röd, Thomas von Brömssen och Freddie Wadling. Eftersom han spelade så många låtar på konserten så är det faktiskt svårt att säga att man saknar någon låt och han blandade från hela sin karriär. Det är en underbar känsla att få höra honom live igen och höra när publiken sjunger med. Faktiskt en av de bästa konserterna jag varit på och då gillar jag inte att gå på så här stora konserter egentligen. Men den här skivan , konserten, boken etc går till historien som en mycket bra dag! 11/12-2014

*********

HÅKAN HELLSTRÖM-HÅKAN BOMA YE(3 CD-KAMIKAZE KD 125)

This was going to be this year's gig in Sweden but me and maybe a few others were a little hesitant about Håkan could do this. Efetr seeing the movie when he played with blindfolded in front of the eyes to see him run out on a stage with over 60,000 in the stands is pretty awesome. What a gig that it turned out to be. All that was there has to invest in this to relive those magical moments. All of you who were not there and who has the nerve to say that he can not sing, etc should also buy this disc. 29 songs where he is helped on some of them by Veronica Maggio, Captain Röd, Thomas von Brömssen and Freddie Wadling. Since he played  so many songs in concert, it's actually hard to say that one lacks any song and he mixed from throughout his career. It's a wonderful feeling to hear him live again and hear the audience singing along. Actually one of the best concerts I've been to, and when I do not like to go on this big concerts, however. But this album, concert, book etc go down in history as a very good day! 11/12-2014

HÅKAN HELLSTRÖM-DET KOMMER ALDRIG VA ÖVER FÖR MIG(CD-STRANDED 60253135123)

Han har gjort det igen...ett mästerverk. Man häpnar egentligen hur han bara kan leverera så bra skivor hela tiden. Med glädjen han har i sina låtar men ändå finns där ledsamheten och hur modig han är ibland i sina texter. För han skriver "skit" om Blåvitt i Valborg och "hyllar" sitt lag GAIS och det är säkert någon som dissar han bara för det men vad gör det....han har ju fans så det räcker. Ingen av de gamla fansen kommer att bli besvikna nu när nya skivan har kommit och med titellåten har vi en låt som kommer att höras väldigt mycket både här och där. Jag tror säkert att han kan hitta några nya fans också med sin musik och han kommer säkert att hyllas av en enig kritikerkår. Men på samma gång kommer han säkert at ha de emot sig som säger att han inte kan sjunga men de fattar ju inte hur fel de har. Jag spår Håkan en mycket lång karriär och det är kul att se att en kille som Håkan lyckas så bra även med sitt ny alster.... Köp med en gång..20/4-2013

********

HÅKAN HELLSTRÖM-DET KOMMER ALDRIG VA ÖVER FÖR MIG(CD-STRANDED 60253135123)

He's done it again ... a masterpiece. It really amazed how he can deliver as good records all the time. With joy he has in his songs but then there sadness and how brave he is sometimes in their lyrics. For he writes "crap" about Blåvitt in Valborg and "celebrates" his team GAIS and it is certainly someone who diss him just for that but what does it .... he has fans so that's enough. None of the old fans will be disappointed now that the new album has arrived and the title song, we have a song that will be heard a lot here and there. I'm sure he'll find some new fans as well with his music and he will certainly be hailed by wide critical. But at the same time, he will surely be at the against him saying that he can not sing but they make not know how wrong they are. I track Hakan a very long career, and it's nice to see a guy like Hakan is so successful even with their new creations .... Buy it at once20/4-2013

HÅKAN HELLSTRÖM-NÅT GAMMALT, NÅT NYTT. NÅT LÅNAT, NÅT BLÅTT(CD-EMI 0946 348900 2 1/DOL 167)

En samlingsskiva utan att ha de där riktigt stora hitsen är väl inte fel för här blandar Håkan friskt mellan musikstilarna och här sjunger han till och med på engelska i duetten med Freddie Wadling i Freddies låt Fade Away. Det finns covers som 13(Big Star) Eldkvarn(Gatan fram) och Fairytyle of New York(Pogues). Duetter tillsammans med nyss nämnda Wadling och Plura från Eldkvarn. Han tycker själv att en låt som Klubbland inte passar in någonstans och han frågar sig om den gör det på denna skiva heller. Håkans musik passar alltid in och det överallt. Kanske inte lika stark som Ett Kolikbarns…..men alltid samma känsla när denne kille spelar in en låt. Sedan får folk säga vad de vill om hans sångröst osv men har man någonsin sett Håkan live så håller man käft sedan.  Detta känns inte som en samling för bara troende utan som en skiva för folk att lära känna Håkan på.22/12-05

********

HÅKAN HELLSTRÖM-NÅT GAMMALT, NÅT NYTT. NÅT LÅNAT, NÅT BLÅTT(CD-EMI 0946 348900 2 1/DOL 167)

A compilationrecord without having all the big hits isn´t wrong becaue here Håkan mixes freshly between the musicstyles and here he sings in English also in the duet with Freddie Wadling in Freddies song Fade Aawy. There´s covers like 13(Big Star) Eldkvarn(Gatan fram) and Fairytyle of New York(Pogues). Duets together with the newly mentioned Wadling and Plura from Eldkvarn. He thinks himself that a song like Klubbland don´t suit I anywhere and he wonders if it suits on this record either. Håkans music suits in everywhere and here too. Maybe not a s strong as Ett Kolikbarns…. But it´s always the same feeling when this guy records a song. And then can people say what they want about his songvoice and so on but have they anytime see Håkan live so can they shut up after that. It feels like this isn´t only a compilation for the ones which is fans already because this feels like a record that can get more fans to Håkan. 22/12-05

HÅKAN HELLSTRÖM-DET ÄR SÅ JAG SÄGER DET(CD-VIRGIN DOLORES 7243 543353 2 7)

Det är som en kompis sade om detta, man blir glad. Det blir man verkligen av Håkan Hellströms musik. Det sprudlar av lekfullhet och lite naiv stil men det är verkligen ingen som retar för detta gör en verkligen bara glad. Han har ju varit i Sydamerika och det hörs verkligen på några av låtarna som verkligen har rytm i sig. När han sjunger om Den fulaste flickan i världen och att han är kär i henne så tror jag faktiskt att den är sann för Håkan verkar vara en kille som verkligen pratar om alla sina ”svagheter” utan att skämmas och det är väl så med hans sångröst också, sjunger hellre än bra men hur många gillar inte detta. 1/11-02

********

HÅKAN HELLSTRÖM-DET ÄR SÅ JAG SÄGER DET(CD-VIRGIN DOLORES 7243 543353 2 7)

It´s like a mate said about this one, you ´ll be happy. And that´s the thing you really be of his music. It´s bubbles of playness and some naive style but that´s nothing who will get you angry or so , you,ll only be happy. He have been in South America and that you can hear because many of the songs have really rhytm.  When he sings about the ugliest girl in the world and that he´s in love with her I believe that he´s talking the truth because he seems to talk about his ”waekness” without being ashamed and so it´s with his songvoice too, he sings rahter than well but how many doesn´t like this man 1/11-02

HÅKAN HELLSTRÖM-KOM IGEN LENA(CD-SINGEL VIRGIN)

Den omdebatterade baksidan som skall låta som en Andrew Lloyd Webber låt är väl egentligen inte så bra men framsidan däremot har sina ljuspunkter. På framsidan står GAIS-aren Hellström och trixar med en boll och det är så det känns mest hela tiden när han gör musik, lekfullt och lite naivt men ack så bra. Jag längtar efter albumet nu för det kommer att bli ett bra andra album. 16/10-02

*******

HÅKAN HELLSTRÖM-KOM IGEN LENA(CD-SINGEL VIRGIN)

The song on the ”b-side” have been written a whole lot about because it should sound like a Andrew Lloyd Webber song but that song isn´t so good but the titlesong have many lights. On the cover the Gais-fan Hellström stands with a boll and that how the  feeling is all the time when he does music, playful and a little naive but so fucking good. I looking foreward to the ablbum and it must be a good second album16/10-02

HELLSTRÖM, HÅKAN-LUFTEN BOR I MINA STEG(CD-SINGEL/VIRGIN 7243 546261 2 8)

Dessa fyra låtar har diskuterats på min arbetsplats, bland vänner och så vidare. Kan Håkan Hellström sjunga eller inte. Ganska ointressant egentligen eftersom folk gillar det. Men jag tycker helt klart att det låter bättre på skiva än live. Här är det fyra låtar som är gjorda och jag gillar bästa Jag ger dig min morgon och Trubbel av Olle Adolphson men jag tror säkert ni kan hitta en egen favorit av denne udda sångare 10/2-02

*******

HELLSTRÖM, HÅKAN-LUFTEN BOR I MINA STEG(CD-SINGEL/VIRGIN 7243 546261 2 8)

These four songs have been discussed on my work , among freinds and so on. Can Håkan Hellström really sing or not. Pretty unintersting because people like this. But of course I think it sounds better on record than live. Here´s four songs which I really like, best I like Jag ger dig min morgon by Fred Åkerström and Trubbel by Olle Adolphson but I think you can find your own favourite here by this odd singer 10/2-02