HEADLINES-WARPAINT(CD-METALVILLE MV0241)

 

Malmöbandet Headlines har gjort en hel del fullängdare men jag har nog nästan missat alla. Vet inte varför men det har bara inte blivit av men nu vill jag ha alla. Deras musik är verkligen musik som jag gillar och Kerry Bomb har en röst med mycket attityd och det är A och O i rebellisk rockmusik. Det är snabb musik med otroligt mycket melodier och det finns inte så många grupper i Sverige som låter på detta vis, internationellt stuk på musiken och jag kan tänka mig att de är populära i andra länder eftersom de sjunger på engelska. Jag kan tänka mig att grupper som påverkat dem är Blondie, Primitives och lite tuffare punkgrupper men fokus för gruppen tycker jag är de bra melodierna och de korta men ändå innehållsrika texterna. Lätt att sjunga med och jag blir glad av deras musik. Jag bannar mig själv för att jag missat så mycket tidigare skivor med dem men måste ta tag i det och försöka att få tag på dem. “ I hate authority, never get down on your knees, They´re gonna try to tear you apart everyday piece by piece” sjunger de i Warpaint/Authority och det är den bästa låten på skivan och texten gör mig stark och det är bara att hålla med. Inte mycket att tveka över utan kolla in The Headlines med en gång…26/11-2020


********

HEADLINES-WARPAINT(CD-METALVILLE MV0241)

The Malmö band Headlines has made a lot of full-lengths but I have probably almost missed them all. I do not know why but it just has not happened but now I want everyone. Their music is really music that I like and Kerry Bomb has a voice with a lot of attitude and that is A and O in rebellious rock music. It's fast music with an incredible amount of melodies and there are not many groups in Sweden that sound this way, internationally style in the music and I can imagine that they are popular in other countries because they sing in English. I can imagine that groups that have influenced them are Blondie, Primitives and a bit tougher punk groups, but the focus for the group I think is the good melodies and the short but still rich lyrics. Easy to sing along with and I love their music. I swear to myself because I missed so many previous records with them but have to get to try to get hold of them. "I hate authority, never get down on your knees, They're gonna try to tear you apart everyday piece by piece" they sing in Warpaint / Authority and it's the best song on the record and the lyrics make me strong and it's just to agree. Not much to hesitate about but check out The Headlines right away… 26/11-2020