HANS GRUBER AND THE DIE HARDS-HANS GRUBER AND THE DIE HARDS(CD)

 

Bara att som punkband göra gamla Ghostbusters tyder på en viss form av galenskap….eller? Galna är kanske ett ord som passar in på gruppen för de spelar en ganska galen typ av punkrock och det är en väldigt distad typ av punk som går ganska fort. Tänk er Dead Kennedys blandat med grindcore och lägg till detta ganska melodiös punk ibland och jag förstår att det låter förvirrande men varför inte göra slag i saken då och köpa en skiva från gruppen. Men det man kan säga också är att gruppen verkligen inte låter som andra och detta utan att låta konstigt egentligen men att spela punk och få det att låta så pass eget tycker jag är en konst. Ni kanske förstår det med den udda beskrivningen jag gjorde av musiken så varför inte låna ett öra till gruppen. Jag tror inte ni som gillar distad musik kommer att bli besvikna. We´re all gonna die är en punkskalåt…bara en sådan sak. 1/11-2017


*******

HANS GRUBER AND THE DIE HARDS-HANS GRUBER AND THE DIE HARDS(CD)

Just like a punk band making the old Ghostbusters suggest some kind of madness .... or? Crazy is perhaps a word that fits into the group because they play a rather crazy kind of punk rock and it's a very distant kind of punk that goes quite fast. Imagine Dead Kennedys mixed with grindcore and add this pretty melodic punk sometimes and I understand that it sounds confusing but why not make a blow to the case and then buy a disc from the group. But what one can say is also that the group really does not sound like others and this without sounding peculiar really but playing punk and making it feel like one's own I think is an art. You may understand that with the odd description I made of the music so why not borrow an ear to the group. I do not think you who like distorted music will be disappointed. We´re all gonna die is punkskaosng, that´s a thing to remember. 1/ 11-2017