GRAVE DIGGER-HEAVY METAL BREAKDOWN(CD-NOISE RECORDS NOISECD056/BORDER)

 

Detta är Grave Diggers debutskiva. Lite naivt omslag men det är ju för fan 34 år sedan skivan gavs ut och det var säkert tufft då. Jag gillar deras fart som de har i sin musik. Det är en ganska snabb metal som är grejen för Grave Digger och de har en sångare som har en tuff röst och som jag oftast slipper höra gå upp i falsett för det är något som jag har svårt för. 5 extra låtar på skivan om man jämför med originalet och det är ju alltid kul både för oss som inte hört skivan innan och för de som har den sedan innan. Så varför inte skaffa er lite metalhistoria och jag tycker och tror nog att Grave Digegr vill vara en del av den historien för det är de värda tycker jag! 14 låtar av ganska tuff powermetal/thrashmusik kanske kan ändra er om ni inte tror på Grave Digger innan. 28/6-2018


******

GRAVE DIGGER-HEAVY METAL BREAKDOWN(CD-NOISE RECORDS NOISECD056/BORDER)

This is Grave Digger's debut album. A little naive cover, but it's a 34 years since the album was released and it was certainly tough then. I like their speed as they have in their music. It's a pretty fast metal that's the stuff for Grave Digger and they have a singer who has a tough voice and he usually do not have to go up in falsetto because that's something I'm having trouble with. 5 additional songs on the disc if compared to the original and it is always fun for us who have not heard the disc before and for those who have it before. So why not get some metal history and I think and think Grave Digegr wants to be part of that story because they´re worth that! 14 songs of pretty tough powermetal / thrash music may change you if you do not believe in Grave Digger before. 28/6-2018

GRAVE DIGGER-WITCH HUNTER (CD-NOISE RECORDS NOISECD057/BORDER)

 

När jag ser de där schackrutiga spandexbyxorna så förstår jag varför jag inte lyssnade på den här typen av musik då den kom. Den här skivan kom ut första gången 1985 men nu är den återutgiven med tre extralåtar och sådan brukar locka fans. Visst finns det element som får mig att tänka på en grupp som Iron Maiden, Saxon och den typen av 80-tals metal. Så det finns helt klart elelement av NWOBHM eller vad den nu kallas nu igen i denna tyska grupps musik. Jag gillar det bättre idag än jag någonsin hade gjort förr i tiden och jag kan till och med uppskatta deras ganska tuffa stil trots att de ser/såg ganska töntiga ut. Men hade jag bara sluppit solon son i titellåten hade jag varit glad. Jag vill ha glad fartfylld heavy metal istället och det får jag oftast och detta är kanske den perfekta länken mellan thrash och powermetal! Deras tuffa version av Schools Out får pluspoäng.  28/6-2018


******

GRAVE DIGGER-WITCH HUNTER (CD-NOISE RECORDS NOISECD057/BORDER)

When I see those chess spandex pants, I understand why I did not listen to this kind of music when it came. This album was released for the first time in 1985, but now it is re-released with three extra song and it usually attracts fans. Certainly, there are elements that make me think of a group like Iron Maiden, Saxon and that kind of 80's metal. So there are clearly elements of the NWOBHM or what it is now called again in this German group's music. I like it better today than I had ever done in the past and I can even appreciate their rather tough style even though they look / looked pretty nerdy. However, if I had just let go of solos as in the title song I would have been happy. I want happy speedy heavy metal instead, and I usually get it and this is perhaps the perfect link between thrash and powermetal! Their tough version of Schools Out get more point. 28/6-2018

GRAVE DIGGER-BALLADS OF A HANGMAN(CD-NAPALM RECORDS NPR 271/BORDER)

Den här skivan har sådan där voice-over och det betyder att det är en röst som kommer in och säger att detta är en promotionskiva för att man inte skall lägga ut den på nätet osv. Jag tror skivbolagen biter sig själv lite grand i svansen med sådana här saker eftersom jag tror detta påverkar en del recensenter att skriva en sämre recension eftersom det är klart irriterande….Grave Digger annars kör en ganska snabb metal och visst kan det liknas vid powermetal men faktiskt lite bättre än medelsnittet av sådan här musik. Är ni inne på lite trash och Hammerfall så tror jag kanske ni gillar detta. 12/1-09

******
GRAVE DIGGER-BALLADS OF A HANGMAN(CD-NAPALM RECORDS NPR 271/BORDER)

This record have a voice-over and that means that it´s a voice which comes in on the record and says that this is a promotion record and that because of not putting it out on the net and so on. I think that the record companies bites themselves in their back a little because I think that some reviewers becoming angry about heari8ng this because it´s a little bit irritating…Grave Digger otherwise does a really fast metal and sure it can be similar to powermetal but it´s a little bit better than the middle of this sort of music. Are you into trash and Hammerfall so do I think that you like this one. 12/1-09
GRAVE DIGGER-THE LAST SUPPER(CD-NUCLEAR BLAST NB 1343-2/SOUND POLLUTION)
 
Denna skiva kommer inte ut förrän 17/1 2005 och jag tror det är en del som längtar efter den redan. Det är väl inget nytt som Grave Digger kommer med precis men är man inne på ganska traditionell hårdrock a´la 80-tals metal så blir man nog nöjd. För det är väl den typen av musik som de spelar som så många har gjort innan en ganska melodiös och tung metal. En sångare som kan sin sak och kanske man kan härröra till tidiga Iron Maiden men jag är ju lite dålig på den här typen av musik även om jag uppskattar den mer och mer. Det trevliga är tycker jag att de trots alla dessa år som de har spelat ihop så verkar de inte trötta på det de gör. 9/12-04

******
GRAVE DIGGER-THE LAST SUPPER(CD-NUCLEAR BLAST NB 1343-2/SOUND POLLUTION)

This record will not be released before 17/1 2005 and I think there is a lot of people who longing for it already. It´s nothing new that Grave Digger comes with precisely but are you into traditional heavy metal a´la the 80´s metal so will you be satisfied. Because that is the type of music they play as many other bands have done before, really melodic and heavy metal. A singer who can his thing and you can maybe say that they sound as early Iron Maiden but I´m a little bad on these things even if I like it more and more. The nicest thing is that they after all these years seems to like what they do and that they´re not tired on the music they play. 9/12-04