GRABOWSKIS-SICHER IN DIE ZUKUNFT(LP-KLOPPSTOCK RECORDS 004)

Tysksjungen punk är jag nästan alltid svag inför och det blir ju inte sämre här. För gruppen spelar inte den vanliga tyska punken utan här tycker jag att de låter väldigt engelskt på något sätt fast med tyska texter. I och för sig har de någon engelsk låt men i det stora hela tyska texter. Men jag gillar tempot som är högt och framförallt gillar jag körer etc som naglar sig fast i huvudet på mig. Grabowskis känns som en grupp som kan segla upp som en av årets bästa och det finns ju många konkurrenter men den här musiken ger mig rysningar på ett positivt sätt och jag har ju hört så mycket musik genom tiderna så det är inte lika ofta man får den känslan idag så varför inte försöka att hitta gruppen på något sätt. 4/3-2017 


*********

GRABOWSKIS-SICHER IN DIE ZUKUNFT (LP-KLOPPSTOCK RECORDS 004)

German Sing punk, I'm almost always weak for that and there will be no worse here. For the group plays not the usual German punk but here I think they sound very English somehow stuck with German subtitles. In itself, they have some English song, but on the whole German texts. But I like the pace which is high and most of all I like choirs etc which is as nails stuck in my head. Grabowskis feels like a group that can sail up as one of the year's best and there are a lot of competitors but this music gives me chills in a positive way, and I've heard so much music of all time so it's not so often that you get the feeling today, so why not try to find the group in any way. 4/3-2017

GRABOWSKIS-77(LP)

Grabowskis blandar mellan tyska och engelska och har ett superbt sound tycker jag. Ibland låter det nästan lite hardcore och ibland punk och ibland till och med lite folkpunk.  Låter kanske splittrat men det tycker jag inte för det är ju sådant hör som punk handlar om. Att göra vad man vill utan att andra ska bry sig. Jag vet inte riktigt vad jag skall Jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med men jag tror inte jag behöver det egentligen. För Grabowskis har ett ganska eget sound egentligen. Det som jag nästan gillar bäst är basen i bakgrunden som verkligen låter mycket och sådant är jag mycket svag för. När vi ändå snackar om olika stilar så blir det till och med lite ska i nån låt. Fräckt som bara den är det i alla fall och inte mycket att snacka om....KÖP,!!!!! 28/12-2014.

********

GRABOWSKIS-77(LP)

Grabowskis mix between German and English and has a superb sound I think. Sometimes it almost sounds a bit hardcore and sometimes punk and sometimes even a little folkpunk. May sound shattered but I do not think because it's such hears that punk is all about. To do what you want without others to care. I do not really know what to I do not really know what to compare to but I do not think I need it really. For Grabowskis has a pretty unique sound really. The thing that I almost like the best is the bass in the background that really sounds much and for such a fact I am very weak. While we're talking about different styles, it becomes even a little ska in anyone. Cool as fuck long as it's there anyway and not much to talk about .... BUY !!!!! 28/12-2014.