GOING THE DISTANCE-COLD HARD TRUTH(LP-STRAIGHT FROM THE HEART RECORDS)

 

Den här skivan kom från Spanien men gruppen kommer från Grekland. Skivan kom ut förra året och det är mest grekiska titlar på låtarna. Jag har hört en del grekisk metal men jag har nog nästan aldrig hört grekisk hardcore men nu har jag gjort det också. Kanske lite mer tyngd på deras music än att det går fort måste jag nog säga. De gillar melodier också och det gör ju inget precis och sångaren låter förbannad och det behöver man göra när man spelar hård musik tycker jag. Lite sköna körer i låtarna är det också och det blir kul adrenalinstinna körer tycker jag. Det enda jag saknar egeltigen är att någon låt skulle gå lite snabbare för annars blir jag väldigt glad att höra deras musik och det blir lite exotiskt med grekisk hardcore och sådant får mig att gå igång i alla fall. Så förösk att få tag på skivan, lyssna på Spotify men hur som helst men stöd grekisk hardcore på något sätt. 18/2-2020


*******

GOING THE DISTANCE-COLD HARD TRUTH(LP-STRAIGHT FROM THE HEART RECORDS)

This record came from Spain but the group comes from Greece. The album came out last year and it is the most Greek titles on the songs. I've heard some Greek metal but I've almost never heard Greek hardcore but now I've done it too. Maybe a little more heaviness in their music than it goes fast, I must say. They like melodies too and it doesn't do anything exactly and the singer sounds angry and you have to do that when they´re playing hard music, I think. There are some nice choirs in the songs too and it will be fun adrenaline-filled choirs I think. The only thing I do not miss is that someone would go a little faster because otherwise I will be very happy when I hear their music and it gets a bit exotic with Greek hardcore and that kind of gets me going anyway. So try to get hold of the record,  listen to Spotify or anything  but support Greek hardcore in some way. 18/2-2020